^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności MPS Nr 4 w Mławie

18.06.2020r. Motylki

Temat dnia : Jaka jest dzisiaj pogoda?
1."Misiowa hulajnoga" - utrwalwnie piosenki. 2." Zdmuchiwanie kropelek deszczu" -
ćwiczenia oddechowe.
3."Jaka jest dzisiaj pogoda? - rozmowa na temat aktualnej pogody na podstawie obserwacji i doświadczeń dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń ruchowych, kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
5." Adam siedmiu synów miał "- zabawa muzyczno-ruchowa.

18.06.2020r. Rybki

1."Pogoda"- opowiadanie B. Formy – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej.
2. „Zjawiska atmosferyczne” – doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, ukła­dania wyrazów, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
3. „Prognoza pogody” – zabawa parateatralna w prezentera pogody.
4. Praca z KP4.41a/b – doskonalenie percepcji wzrokowej, czytanie globalne wyrazów, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności grafomotorycznej
5. Piosenka- "Złap lato za rękę"- muzyka i słowa: J. M. Witecki.; zabawy muzyczne ze śpiewem.

18.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Lato na łące”
➢ „Zwierzęta i owady na łące”- zajęcia na łące.
➢ „Ciekawostki” – poszerzanie wiedzy o zwierzętach na łące.
➢ Praca w KP4.34aib(5latki)/KP4.41a ib(6latki)
➢ „Letnie krajobrazy”- prezentacja zdjęć. Obrazów letnich w sztuce.
➢ „Letni krajobraz”- malowanie akwarelami do utworu Antonio Vivaldiego „Lato”
➢ „Ładne kwiatki”- zabawa konstrukcyjna

18.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Uczymy się liczyć pieniądze.
1. „Rodzaje sklepów” – zabawa dydaktyczna.
2. „Wyprawa na zakupy” – słuchanie opowiadania M. Ledwoń i rozmowa na jego temat.
3. „W sklepie” – zabawa tematyczna.
4. „Po co w sklepie są pieniądze?” – zabawa matematyczna.
5. „Co kupiłem/kupiłam?” – praca w KP4 s.17
6. „Orzeł i reszka” - zabawa orientacyjno -porządkowa.

18.06.2020r. Księzyce

Temat: Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?
- „Boogie woogie” – zabawa ruchowa z piosenką.
- „Bawimy się muzyką” – śpiew, taniec i gra na instrumentach z naszego otoczenia.
- „Skarby w wodzie” – zabawa sensoryczna.
- „Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?” – rozmowa na temat rodzajów wód w zbiornikach wodnych na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści – zabawy w wodzie.
- „Gdzie można to znaleźć?” – praca z KP2.50.

17.06.2020r.Słoneczka

Temat: „Tęcza”
➢ Kiedy i gdzie można zaobserwować tęczę?- prezentacja
➢ „Kolory tęczy”- zajęcia dydaktyczne. Przeliczanie i podawanie nazw kolorów tęczy.
➢ „Jak powstaje tęcza?”- eksperyment.
➢ Improwizacja ruchowa do piosenki „Tęcza cza, cza, cza”
➢ Praca w KP4.33a(5latki)/ KP4.40a ib(6latki)
➢ Praca plastyczna „Tęcza”.

17.06.2020r. Motylki

Temat dnia: Ciekawe zawody.
1. „Co to jest?” – zabawa dydaktyczna.
2. „Ciekawe zawody” – zagadki słowne.
3. „Ornitolodzy” – zabawa z użyciem lornetek.
4. „Zawodowy Piotruś” – zabawa karciana
W. nr 15.
5. „Policjant” - zabawa orientacyjno-porządkowa.
6. „Ciekawe zawody” – praca plastyczna – narysowanie rozwiązanie jednej z wybranej zagadki.

17.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Ciekawe zawody.
1. „Co to jest?” – zabawa dydaktyczna.
2. „Ciekawe zawody” – zagadki słowne.
3. „Ornitolodzy” – zabawa z użyciem lornetek.
4. „Zawodowy Piotruś” – zabawa karciana
W. nr 15.
5. „Policjant” - zabawa orientacyjno-porządkowa.
6. „Ciekawe zawody” – praca plastyczna – narysowanie rozwiązanie jednej z wybranej zagadki.

17.06.2020r. Księżyce

Temat: Jadę w góry, góry, góry!
- „Oddech chusty” – ćwiczenie oddechowe.
- „Głowa, ramiona, kolana, pięty” – zabawa z piosenką.
- „Jadę w góry, góry, góry!” – rozmowa na temat górskich krajobrazów na podstawie doświadczeń dzieci oraz opowiadania Letnie opowieści – echo w Tatrach.
- „Moje góry” – układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
- „Moja grupa przedszkolna jest jak…” – zabawa słowna.

17.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Marzenia do spełnienia.
1. ,,A jak będę dorosła..’’-słuchanie wiersza D. Wawiłow, zwrócenie uwagi na elementy humorystyczne, ilustrowanie ruchem treści utworu
2. ,,Drabiny sukcesu ‘’- autoprezentacja, kształtowanie pozytywnej samooceny
3. ,,Medal’’- praca plastyczna, doskonalenie sprawności manualnej podczas lepienia z plasteliny
4. ,,Utrwalamy poznane cyfry i znaki matematyczne w zabawach. Doskonalenie umiejętności matematycznych
5. Zabawa pt. ,,Zaczarowany dzwoneczek’’- rozwijanie fantazji i wyobraźni

16.06.2020r. Motylki

Temat dnia :Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?
1. "Muchy w sieci" - zabawa ruchowa.
2."Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru? - rozmowa na temat zjawisk pogodowych na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania"
Letnie opowieści - burza na Mazurach ". 3. Karta pracy KP 2.48, podsumowanie zdobytych informacji na temat bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
4." Deszcz, słońce, wiatr... "- zabawa dydaktyczna.
5. Utrwalenie nazwy bieżącego miesiąca CZERWIEC, dni tygodnia i pór roku.

16.06.2020r.Kotki

Temat : Burza
1.,,Burza"-omowiemie wiersza J. Pani orka, doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się.
2.,,Jak powstaje burza? "-eksperyment, kształtowanie wiedzy przyrodniczej.
3.,,Burza w kubeczku" - praca plastyczna, doskonalenie motoryki małej,ekspresja twórcza.
4.,,Gdy idzie burza to... "-technika niedokończonych zdań - praca z KP4. 33b-utrwalenie właściwych zachowań w trakcie burzy.
5.,,Chmury i pioruny" - zabawa ruchowa.

16.06.2020r. Rybki

Temat dzienny:Burza.
- "Burza"- wiersz /autor M.Przewoźniak/- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.
- „Skąd się bierze burza? – eksperyment. Rozwijanie zainteresowań przyrodni­czych, rozwijanie sprawności ruchowej.
- Praca z KP4.39b – rozwijanie wyobraźni, rozwijanie sprawności grafomotorycz­nej, motoryki małej, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

16.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Burza”
➢ Analiza treści wiersza Jana Paciorka pt. „Burza”
➢ „Co słyszysz?”- ćwiczenia słuchowe.
➢ „Gdy idzie burza to...”- przypomnienie zasad zachowania podczas burzy
➢ Praca w KP.4.33b(5latki)/KP4.39b(6latki)
➢ Blok zajęć o emocjach- lęk przed burzą.
➢ Praca plastyczna „Burza w kubeczku”

16.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Kim zostanę, kiedy dorosnę?
1. „Zawody” – słuchanie wierszy Z. Dmitrocy i rozmowa na ich podstawie.
2. „Czy dany zawód do mnie pasuje?” – zabawa dydaktyczna.
3. „Komu jest to potrzebne?” – zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia.
4. „Pracownicze atrybuty” – praca w KP4 s.16.
5. „Co robi ogrodnik? - poznajemy atrybuty związane z zawodem ogrodnika.
6. „Zawodowa gimnastyka” – zestaw zabaw porannych.
7. „Kim będę, kiedy dorosnę?” – praca plastyczna.

16.06.2020r.Gwiazdki

Temat kompleksowy: Marzenia do spełnienia
1. Słuchanie opowiadania o dziewczynce i marzeniach. Prezentacja litery ,,H’’, analiza słuchowa wyrazów- ćwiczenia grafomotoryczne. Praca z książką
2. Słuchanie piosenki „Moja fantazja”. Doskonalenie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
3. Plebiscyt marzeń – próba wartościowania przykładowych marzeń w zależności od ich wagi i odniesienia do uniwersalnych wartości i potrzeb
4. Niezwykła podróż- zestaw ćwiczeń ruchowych- tor przeszkód.

16.06.2020r. Księżyce

Temat: W pięknym ogrodzie…
- „Bajkowa gimnastyka” – zabawa ruchowa.
- „W pięknym ogrodzie…” – rozmowa na temat artystów i ich pracy na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści – w ogrodzie botanicznym.
- „Artyści w ogrodzie” – praca z KP2.49.
- „Ciepłe-zimne” – zabawa z piłką.
- „Dwa ogrody” – praca plastyczna.

Katecheza 23– 15.06-19.06.2020

Grupa 3-4 latki
Temat: Spotykamy się z Jezusem w kościele.
Wprowadzenie w życie wspólnoty parafialnej.
Kształtowanie postawy dziękczynienia za zaproszenie do kościoła.
1. Rozmowa i omówienie ilustracji - kościół parafialny.
2. Omówienie obrazu głównego w kościele parafialnym.
3. Piosenka „Jeden jest tylko Pan”
4. Praca plastyczna.

Grupa 5-6 latki
Temat: Spotykamy się z Jezusem w mojej parafii.
Wprowadzenie w życie wspólnoty parafialnej.
Kształtowanie postawy dziękczynienia za swoją parafię.
1. Rozmowa i omówienie ilustracji - kościół parafialny.
2. Omówienie obrazu głównego w kościele parafialnym.
3. Słuchanie wiersza „Lubię chodzić do kościoła”.
4. Piosenka „Jeden jest tylko Pan”
5. Praca plastyczna.

DLA RODZICA
Okruch mądrości:
1. „Kto kocha i zna Jezusa, ten pragnie wszystkich do Niego prowadzić”.
bł. Urszula Ledóchowska

Rytmika 15.06-19.06.2020r.

1.Zabawy muzyczne ze śpiewem; Hopsasanki zabawianki, Nasze muzyczne przedszkole
2. Piosenka "Złap lato za rękę" - muzyka i słowa: J. M. Witecki
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu i muzyki;
- aktywizacja środowiska przedszkolnego

15.06.2020r. Rybki

-"Wędrówki Skrzata Borówki - Łąka"– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się nt. obejrzanego filmu, rozwijanie percepcji słuchowej.
- Praca plastyczna- "Łąka"- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwija­nie fantazji i wyobraźni,
- Praca z KP4.39a – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej.

15.06.2020r. Biedronki

Temat: Czym zajmują się nasi rodzice?
1. „Poznajemy zawody”- zabawa rozwijająca refleks.
2. „Gdzie pracują moi rodzice? – wywiad z rodzicami.
3. „Zawody” – rozwiązywanie zagadek słownych.
4. „Czyj to atrybut” – praca w KP 4 str.14-15,
KP s. 135
5. „Spacer” – zabawa ruchowa
6. „Zawód mojej mamy/taty” - praca plastyczna.

15.06.2020r. Księzyce

Temat: Jaka jest dzisiaj pogoda?
- „Zdmuchiwanie kropelek deszczu” – ćwiczenie oddechowe.
- „Pogoda” – ćwiczenie ruchowe.
- „Jaka jest dzisiaj pogoda?” – rozmowa na temat aktualnej pogody na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści – zwariowana pogoda.
- „Pogoda na polach” – gra ruchowa.
- „Dzisiejsza pogoda” – praca plastyczna.

15.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Marzenia do spełnienia
1. ,,Chmurki’’ - zabawa rytmiczna, kształcenie poczucia rytmu, prawidłowe odtwarzanie prostego schematu rytmicznego.
2. Moje życzenie – rysowanie życzeń ważnych dla każdego dziecka.
3. Słuchanie utworu pt. ,,O rybaku i złotej rybce’’- rozmowa kierowana, wdrażanie do uważnego słuchania treści, ocena zachowania bohaterów.
4. Zadania na spostrzegawczość.Doskonalenie koncentracji i spostrzegawczość.

15.06.2020r. Motylki

Temat dnia :Rośliny mogą leczyć!
1. "Stary Donald farmę miał" - przypomnienie piosenki i zabawy przy niej.
2."Kolory lata" - zabawa dydaktyczna, rozwijanie wiedzy o barwach.
3."Malowania kolorów lata" - praca z KP2. 47.
4."Rośliny mogą leczyć!" - pogadanka na temat popularnych roślin, wsparta opowiadaniem "Letnie opowieści - rośliny na mojej działce" i ilustracjami.
5."Rośliny w okolicy" - zajęcia terenowe z KP2. 46.
6."Kocham czytać" - realizacja programu.

15.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Po czym poznać, że nadeszło lato?”
➢ Praca z wierszem Beaty Szelągowskiej pt. „Tato czy już lato?”
➢ „Lato, lato”- zajęcia dydaktyczne. Porządkowanie miesięcy kalendarzowych, utrwalenie miesięcy wchodzących w skład danej pory roku.
➢ „Zjawiska atmosferyczne”- prezentacja piktogramów danej pory roku.
➢ „Z czym kojarzy się lato”- technika niedokończonych zdań.
➢ Nauka piosenki pt. „Po łące biega lato”.
➢ Praca z KP4.39a(6latki) – rozwijanie pamięci słuchowej.

10.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Sportowa matematyka.
1. „Kropkowe liczby” – zabawa matematyczna.
2. „Do której grupy?” – zabawa matematyczno - ruchowa.
3. „Kto najdalej skoczy” – karta parcyKP4 s.29.
4. „Stonoga” – zabawa integracyjna.
5. „Sport to zdrowie” – odgadywanie zagadek dotyczących dyscyplin sportowych.
6. „Klasy” – zabawa tradycyjna ze skokami.

Katecheza 22– 08.06-10.06.2020

Grupa 3-4 latki
Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Boże Ciało z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie.
1. Przygotowanie do procesji Bożego Ciała.
2. Emblematy - dekoracja okien.
3. Procesja - spacer z Panem Jezusem.
4. Piosenka „Idzie mój Pan”.
5. Praca plastyczna.

Grupa 5-6 latki
Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Boże Ciało z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie.
1. Przygotowanie do procesji Bożego Ciała.
2. Emblematy - dekoracja okien.
3. Procesja - spacer z Panem Jezusem.
4. Piosenka „Idzie mój Pan”.
5. Dekoracja– dywan z kwiatów.
6. Praca plastyczna.

DLA RODZICA
Okruch mądrości:
1. Święto Bożego Ciała odznacza się w sposób szczególny tradycją niesienia Najświętszego Sakramentu w procesji – jest to gest bogaty w znaczenie. Niosąc Eucharystię ulicami i placami, chcemy zanurzyć Chleb, który zstąpił z nieba, w codzienności naszego życia; chcemy, aby Jezus szedł tam, dokąd my idziemy, żył, gdzie my żyjemy. - Benedykt XVI, 19 VI 2006 r.

10.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: ,,Każdy z nas ma talent‘’
1. ,,Słuchanie wiersza „Talent” R. Rudnickiej - wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania treści
2. Zabawy matematyczne – doskonalenie umiejętności liczenia, utrwalenie poznanych cyfr
3. "Sławni Polacy"- malarze, naukowcy, kompozytorzy - film edukacyjny. Wzbogacanie wiedzy na temat ciekawych ludzi
4. ,,Głowa, ramiona” – zabawa ruchowa do piosenki. Doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej

10.06.2020r. Księżyce

Temat: Bawimy się tęczą.
- „Plażowanie” – ćwiczenie ruchowe.
- „Tęcza w ogrodzie” – eksperyment w ogrodzie.
- „Kolory tęczy” – rozmowa na temat powstawania i kolejności kolorów tęczy na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści- tęcza nad morzem.
-„Tęcza” – puzzle, praca z W.55.
- „Tęczowe rysunki” – rysowanie kredkami w siedmiu kolorach.

10.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Polskie zwierzęta”
➢ „Tylko raz”- wysłuchanie wiersza M. Buczkówny. Wdrażanie do poszanowania świata roślin i zwierząt.
➢ Zwierzęta leśne- prezentacja. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy zwierząt leśnych.
➢ Zwierzęta aktywne nocą- zabawa dydaktyczna kategoryzacja.
➢ „Bądźmy bezpieczni”- tworzenie kodeksu właściwego zachowania wobec nieznanych zwierząt
➢ Praca w KP4.31aib(5latki) i 32 a ib- poszerzanie wiedzy przyrodniczej/Kp4.36aib(6latki) i 37aib-odnalezienie ukrytych zwierząt i zaznaczanie ich, pisanie wyrazów po śladzie.
➢ Praca plastyczna- „Moje zwierzątko”

10.06.2020r. Motylki

Temat dnia: Kto mieszka w lesie?

1."Stary niedźwiedź" - zabawa przy piosence.

2."Kto mieszka w lesie?" - rozmowa na temat zwierząt mieszkajacych w polskich lasach na podstawie doświadczeń i obserwacji dzieci. 3."Żmija"- praca z W. 54. Rozwijanie umiejętności technicznych.

4.Zestaw ćwiczeń ruchowych - kształtowanie sprawności ruchowej.

5."Kto mieszka w lesie" - praca z K2. 45., zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie.

8.06. 2020r. Księżyce

Temat: Rośliny mogą leczyć!
- „Spacer” – zabawa dramowa.
- „Malowanie kolorów lata” – praca z KP2.47.
-„Rośliny mogą leczyć!” – pogadanka na temat popularnych roślin, wsparta opowiadaniem Letnie opowieści – rośliny na mojej działce i ilustracjami.
-„Rośliny w okolicach mojego miejsca zamieszkania” – zajęcia terenowe z KP2.46.
- „Stary Donald farmę miał” – zabawa z piosenką.

5.06.2020r Słoneczka

Temat: „Nasze marzenia i zabawy”
➢ „Moja fantazja”- wysłuchanie nagrania piosenki i omówienie jej treści.
➢ „Taniec marzyciela”- improwizacja ruchowa do utworu Franciszka Liszta „Marzenie miłosne”.
➢ „Moim marzeniem jest”- burza mózgów. Plakat.
➢ „Zabawki z wyspy marzeń”- praca plastyczna.
➢ Praca w KP4.33a ib (6latki)-pisanie wyrazów po śladzie, układanie wyrazów z rozsypanki literowej.

9.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Zabawy na świeżym powietrzu.
1. „Zielony żuczek” – słuchanie wiersza L. Marjańskiej, rozmowa na temat jego treści.
2. „Jak się gra piłką” – ćwiczenia w myśleniu i budowaniu wypowiedzi.
3. „Różne piłki” – oglądanie ilustracji różnych piłek i dyscyplin sportowych wykorzystujących piłki.
4. „Na skrzydłach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „Tęczowa piłka” – praca plastyczna.

8.06.2020r Gwiazdki

Temat kompleksowy: ,,Każdy z nas ma talent ‘’

1. Wielkie talenty, ciekawe zawody-poznawanie różnych talentów i umiejętności. Zabawa naśladowcza .

2.Prezentacja litery ,,Z’’- doskonalenie sprawności manualnych z wykorzystaniem kart pracy ,analiza słuchowa wyrazów z wykorzystaniem wiersza ,,Litera Z’’ M. Rożyński

3. Wykonanie emblematu przedstawiającego własny talent - praca plastyczna . Doskonalenie sprawności manualnej i  rozwijanie kreatywności.

4.Praca z książką kolekcja przedszkolaka ,doskonalenie sprawności manualnej.

 

5.06.2020r. Księżyce

Temat- „W co się pobawimy?”
1. „Do jakiej zabawy przyda się ta zabawka?”- rozpoznawanie przedmiotów dotykiem.
2.„Celne rzuty” – zabawa z elementem rzutu.
3„ Zajęcia o emocjach?”- cierpliwość, czekanie na swoją kolej podczas zabaw z innymi dziećmi..
4. „Klocki” – praca z KP2.42 Rozwijanie percepcji wzrokowej.
5. Spacer lub zabawy się ogrodzie.

9.06.2020r. Księżyce

Temat: Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?
- „Stary Donald farmę miał” – zabawa z piosenką.
- „Muchy do sieci” – zabawa ruchowa.
- „Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?” – rozmowa na temat zjawisk pogodowych na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści – burza na Mazurach.
- „Jak się zachować w czasie upalnego dnia i w czasie burzy” – praca z KP2.48.
- „Gra w kolory” – zabawa integracyjna z piłką.

8.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Zwierzęta na świecie”
➢ Wysłuchanie i omówienie opowiadania M. Benewicza pt. „Zwierzęta małe i duże”
➢ „Gdzie żyją zwierzęta?”-zajęcia dydaktyczne;
➢ Jakie to zwierzę?”- rozwiązywanie zagadek
➢ Praca w KP429(5latki)- dopasowywanie zwierząt do ich środowiska/KP4.34ai b(6latki)-przeliczanie , zapisywanie odejmowania.

5.06.2020r. Motylki

Temat dnia :W co się pobawimy?

1." Do jakiej zabawy przyda się ta zabawka - rozpoznawanie przedmiotów dotykiem.

2. Zajęcia o emocjach-- cierpliwość, czekanie na swoją kolej podczas zabaw z innymi dziećmi.

3."Klocki" - praca z KP. 42, rozwijanie percepcji wzrokowej.

4. "Szymon mówi" - zabawa ruchowa, rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.

9.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: ,,Każdy z nas ma talent ‘’

1.Koło talentów – gra towarzyska, rozwijanie kreatywności i śmiałości podczas prezentacji, wzbudzanie zainteresowania rozwijaniem talentów i zdolności

2,,Obrazek nitką malowany- rozwijanie pomysłowości i kreatywności.     Doskonalenie  sprawności manualnej   

3.  Słuchanie piosenki „ Mamy talenty”. Doskonalenie  umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

4. ,,Skaczemy po literowym chodniczku’’ – zabawa dydaktyczna. Rozbudzanie zainteresowań czytaniem. 

8.06.2020r.Kotki

Temat : Zwierzęta na świecie
1. ,,Gdzie żyją zwierzęta?" - odszukiwanie na mapie krajów i sprawdzanie jakie żyją w nich zwierzęta.
2.,, Tukan"-praca plastyczna z wykorzystaniem Wyprawki 57.
3. ,,Polowanie na tygrysa" - zabawa matematyczna.
4. ,,Polowanie dzikich zwierząt "- zabawa dźwiękonaśladowcza.
5.,, Dżungla "-zabawa muzyczna z pokazywaniem.

5.06.2020r. Słoneczniki

Temat: "Zabawy z wiatrem"

1. "Wiatraczki"- przestrzenna praca plastyczna

2. Zabawa dydaktyczna "Jakiej zabawki brakuje"?

3. Ćwiczenia oddechowe "Wesoły wiaterek"

4. Ręce - nogi - głowa „– zabawa ruchowa z elementem marszu.

 

9.06.2020r. Motylki

Temat dnia :Ale w ZOO jest wesoło!

1."Co to za zwierzę? - rozwiązywanie zagadek tematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

2." Ale w ZOO jest wesoło! "- praca plastyczna przedstawiającą ZOO dowolną techniką, kształtowanie zdolności plastycznych.

3. "Od najmniejszego do największego" - praca z KP2. 44, kształtowanie umiejętności segregowania zwierząt pod względem wielkości.

4."Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka? - naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

5."Mój zwierzak" - rysowanie zwierzęcia z wyobraźni.

6.Utrwalenie nazwy nowego miesiąca CZERWIEC, nazw dni tygodnia i pór roku

8.06.2020r. Rybki

-"Zwierzęta małe i duże"- opowiadanie /autor M.Bennewicz/ – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.
- „Jak wygląda znak odejmowania?” – doskonalenie umiejętności
ma­tematycznych, ćwiczenie odejmowania i zapisywania działania, przeliczania obiektów.
- Praca z KP4.34a/b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, motoryki małej, doskonalenie przeliczania i odejmowania. doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

4.06.2020r Rybki

-Wiersz pt.: "Marzenia"- autor H. Niewiadomska- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumie­nia jego treści.
- "Kim będę gdy dorosnę"- praca plastyczna, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.
- Praca z KP4.32a,b – rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania pro­stych wyrazów, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafo­motorycznej, ćwiczenie umiejętności odtwarzania wzoru.
- Zabawy muzyczne ze śpiewem: "Śpiewanki pokazywanki" , " Hopsasanki zabawianki".

9.06.2020r. Rybki

Temat dzienny:Z wizytą w ZOO.

- "Porządkujemy zoo”– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syn­tezę głosek i sylab w słowach, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie percepcji wzrokowej, czytanie wyrazów. - „Mapa świata”– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejęt­ności wypowiadania się na określony temat. - Praca z KP4.35a/b – doskonalenie sprawności językowej, poszerzanie słownictwa o związki frazeologiczne związane ze zwierzętami, pisanie wy­razów po śladzie, naklejanie nalepek.

8.06.2020r. Motylki

Temat dnia : Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś?
1."ZOO" - nauka słów piosenki.
2. "Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś? - rozmowa na temat dzikich zwierząt mieszkahacych w Polsce.
3." Co to za zwierzę? "- karta pracy KP 2.43. 4." Robimy trąbofony "- wykonanie
instrumentów muzycznych.
5. "Rybki" - masaż relaksacyjny.
6." Kocham czytać" - realizacja programu.

4.06.2020r Kotki

Temat: PRAWA DZIECKA
1.„Unicef”- zapoznanie z logo i działalnością UNICEF-u. Prawa i obowiązki dzieci.
2. Praca z kartą pracy- budowanie wypowiedzi, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
3. „Indianie” – praca plastyczna .
4. „Polubić różnice”- praca z wiersz D. Niemiec połączona z wykonaniem rysunku.

9.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Z wizytą w ZOO”
1. Analiza treści wiersza J. Minkiewicza pt. „W zoo”
2. „Mapa świata”- prezentacja zwierząt należących do Wielkiej Piątki Afryki.
3. „Bilety do Zoo”- zabawa matematyczna
4. Praca w KP4.30(5latki)-poszerzanie wiedzy przyrodniczej/KP4.35a ib(6latki)-podawanie nazw zwierząt, ćwiczenia artykulacyjne. KP4.38a- kącik grafomotoryczny.
5. „Kameleony”- zabawa plastyczna

5.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Rodzina trzyma się razem.
1. „Moja rodzina” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność przeliczania.
2. „Co robią rodzice?” – zabawa słownikowa.
3. „Trójkątne czy kwadratowe” – zabawa matematyczna.
4. „Cieszę się, gdy…Smucę się, gdy…?” – zabawa integracyjna.
5. „Rodzinny posiłek” – praca w KP4 s.25.
6. „Bąbelki” – zabawa oddechowa.

4.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Raz, dwa – rodzina na sto dwa!
1. „Moja rodzina” – słuchanie wiersza
I. Zbroszczyk i rozmowa na jego temat.
2. „Rodzina” – zabawa paluszkowa.
3. „Co robią zwierzęta?” – zabawa matematyczna.
4. „Co robimy z mamą i tatą?” – praca w KP4
s.24.
5. „Wycieczka rowerowa” – ćwiczenie mięśni brzucha.

8.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Sportowe przedszkole.
1. „O komputerze i różanym ogrodzie” – słuchanie opowiadania J. Krzyżanek, rozmowa na podstawie jego treści i doświadczeń dzieci o aktywnym spędzaniu czasu.
2. „Dyscypliny sportowe” – rozmowa inspirowana obrazkami, zabawa naśladowcza.
3. „Na basenie” – zabawa dydaktyczna, karta pracy KP4 s.26-27.
4. „Jak najwyżej” – zabawa skoczna.
5. „Sportowiec” – rysowanie wybranej dyscypliny sportowej.

5.06.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Dzieci na świecie".
1. "Nowa koleżanka" - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania T.Kruczek.
2. "Zabawy z różnych części świata" - poznanie zabaw z różnych części świata.
3. "Kwiat z naszych dłoni" - praca z wykorzystaniem W.40
4. "Zwinne języczki" - usprawnianie narządów mowy.

4.06.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Nasze marzenia".
1. "Walka na kulki" - rozpoznawanie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, ćwiczenia rozmachowe rąk.
2. "Dyzio marzyciel" - swobodne wypowiedzi dzieci na temat marzeń Dyzia i swoich na podstawie wiersza J.Tuwima.
3. "Poszukiwacze skarbów" - uwrażliwianie zmysłu dotyku, tworzenie pojęć nadrzędnych.
4. Praca z KP2.32. - usprawnianie motoryki małej poprzez samodzielne rysowanie.
5. "Cztery lale"- stosowanie poprawnej formy gramatycznej liczebników porządkowych.

Rytmika 08.06-12.06.2920r.

Zabawy muzyczne ze śpiewem:
- 1.Zabawy muzyczne ze śpiewem:
- "Gimnastyczne figle muzyczne"- Chodził jeżyk,
-" Nasze muzyczne przedszkole"- Podajmy sobie ręce, Koziorajka,
2. Malowane muzyką- Edward Grieg- "Morning Mood"
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu i muzyki;
- aktywizacja środowiska przedszkolnego

5.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Dzieci ”
 1. Masażyk – Pizza” wg  Marty Bogdanowicz - zabawa na poprawienie nastroju i stymulacja 
czuciowa ciała. 
2. Odkrywamy ukryte litery zabawa ze świeczką. Rozwijanie myślenia skojarzeniowego 
3. Ćwiczenie sprawności językowej „Łamańce”. Doskonalenie artykulacji 
4.  Zabawy  ruchowe. „Raz, dwa” „ Umiem liczyć do dziesięciu” Ilustrowanie ruchem treści wierszy 
5. Film  edukacyjny  o dzieciach z różnych stron świata- wzbogacenie wiedzy

4.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: ,,Dzieci ”

1.  Słuchanie i  nauka  wiersza na pamięć pt, ,Jestem duży” D. Gellner -.Analiza jego  treści .

2.Zabawy matematyczne , liczenie ,porównywanie liczebności zbiorów. Doskonalenie umiejętności matematycznych .

3.  Mój kolega ,koleżanka – wykonanie pracy plastycznej. Doskonalenie umiejętności manualnych .

4.Gimnastyka z kolorową kartką- zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Doskonalenie sprawności ruchowej.

Katecheza 21– 08.06-10.06.2020

Grupa 3-4 latki
Temat: Chleb jest darem Bożym.
Poznanie prawdy, że chleb jest darem Boga i owocem pracy ludzi.
Kształtowanie szacunku do chleba.
1. Lubię jeść…- wprowadzenie w temat.
2. Film edukacyjny - proces powstawania chleba.
3. Cieszymy się, że mamy chleb i dziękujemy Bogu za to –zachęta do dzielenia się chlebem.
4. Zadanie do wykonania.

Grupa 5-6 latki
Temat: Chleb jest darem Bożym.
Poznanie prawdy, że chleb jest darem Boga i owocem pracy ludzi.
Kształtowanie szacunku do chleba.
1. Lubię jeść…- wprowadzenie w temat.
2. Film edukacyjny- proces powstawania chleba.
3. Fragment Ewangelii – Mk 26b.28
4. Cieszymy się, że mamy chleb i dziękujemy Bogu za to –zachęta do dzielenia się chlebem.
5. Rymowanka – Chleb szanować to rzecz święta, każde dziecko niech pamięta.
5. Zadanie do wykonania.

DLA RODZICA
Okruch mądrości:
1. Jeśli w domu szanuje się chleb, z pewnością go nie zabraknie”
Jerzy Snopek

5.06.2020r. Rybki

- "Zabawy dzieci z różnych stron świata”- rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych zajęć, zabaw oraz zabaw dzieci innych narodowości.
- „Enchoque” (czyt. enczioke) – praca plastyczna, wykonanie zabawki pochodzącej z Boliwii ,doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni.
- Praca z KP4.33a, b – pisanie wyrazów po śladzie,rozwijanie mowy, myślenia i sprawności grafomotorycznej, motoryki małej, spo­strzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

4.06.2020r. Motylki

Temat dnia : " O czym marzysz?".

1. "Jestem podróżnikiem" - zapoznanie z nową piosenką, słowami i linią melodyczną.

2. "O czym marzysz?"- rozmowa na temat marzeń dzieci, kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach.

3. "Moje marzenie" - rysowanie świecą i malowanie farbami plakatowymi.

4. "Co przedstawia mój rysunek? - wypowiedzi dzieci, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.