^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności MPS Nr 4 w Mławie

29.04.2020r. Biedronki

Temat: "Polskie symbole narodowe".
1. "Kim jesteś? "– słuchanie wiersza E. Stadmuller i rozmowa na jego podstawie.
2. "Symbole narodowe" – rozwiązywanie zagadek.
3. Oglądanie filmu pt. "Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały" – rozmowa dotyczące treści obejrzanego filmu.
4. "Flaga biało-czerwona" – zabawa muzyczno - ruchowa.
5. "Orzeł Biały" – praca plastyczna techniką dowolną.

29.04.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Polska to mój kraj" .
1. " Krakowiaczek jeden "- zabawa muzyczno-ruchowa.
2 "Polska" - słuchanie wiersza R.Przymusa i oglądanie filmu edukacyjnego.
3. " Mapa Polski"- puzzle składanie z czterech części konturów mapy Polski w całość.

29.04.2020r. Księżyce

Temat: Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!
1.„Katechizm polskiego dziecka” – utrwalenie wiersza.
2. Płynie Wisła: zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. „Dlaczego ludzie osiedlali się nad rzekami?” – pogadanka na temat roli rzeki w życiu człowieka.
4. „Budujemy mosty” – słuchanie wiersza i konstruowanie budowli z klocków.
5. „Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!” – praca z książką KP2.34

29.04.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Powietrze ”
1 .Płuca Ziemi – rozmowa kierowana, dostrzeganie wpływu drzew na powietrze
2. Drzewo wesołe, drzewo smutne -wykonanie pracy plastycznej
3.Słuchanie piosenki pt ,,Leśna piosenka’’- zabawa inscenizowana
4 .Prezentacja cyfry ,,0’’- zabawy matematyczne

29.04.2020r. Słoneczka

Temat: „Z czego słynie Polska?”
1. Wysłuchanie opowiadania A. Filipkowskiej pt. „Biało – czerwone motylki”
2. Wielki Polak- wypowiedzi dzieci. Prezentacja postaci sławnych Polaków.
3. Zagadki znad Wisły.
4. Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.
5. Praca z KP4.11b (5latki) i KP4.15aib(6latki)-rysowanie flagi UE po śladzie.

28.04.2020r. Motylki

Temat dnia: „Jak powstała Warszawa?”

1. „Katechizm polskiego dziecka” – utrwalenie wiersza W. Bełzy , film z nagraniem wiersza.

2. „Jak powstała Warszawa?” –odpowiedzi na pytanie na podstawie legendy „Wars i Sawa”, audiobook

3. Prezentowanie herbu Warszawy – kształtowanie postaw patriotycznych.

4. Karta grafomotoryczna „Warszawska Syrenka”.

5. Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie sprawności ruchowej

28.04.2020r. Rybki

Temat dzienny: Stolica Polski
- "Warszawska Syrenka"- piosenka- praca z tekstem
-Zabytki Warszawy- praca plastyczna z plasteliny.
-Praca z KP4.12a/b-rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętnosci przelicznaia.

 

28.04.2020r. Słoneczniki

Temat dnia "Moja miejscowość"

1. "Moje miasto"- oglądanie miejsc charakterystycznych dla miasta Mławy.

2. Herb Mławy - oglądanie herbu i kolorowanie obrazka

 3. "Droga do domu"- zabawa ruchowa z elementem równowagi.

28.04.2020r.Biedronki

Temat: " Warszawa – nasza stolica ".
1. Oglądanie potówek i ilustracji przedstawiających ciekawe zabytki i miejsca które możemy zwiedzić w Warszawie.
2. "Legenda o Warszawskiej Syrence" – słuchanie wiersza Z. Dmitrocy i rozmowa na temat jego treści.
3. "Herb" – oglądanie ilustracji przedstawiającej herb Warszawy. Wyjaśnienie co oznacza wyraz herb i omówienie wyglądu herbu Warszawy.
4. "Biel i czerwień" – zabawa ruchowa.
5. "Herb Warszawy" – kolorowanie lub wyklejanie za pomocą wydzieranki bądź plasteliny czerwonego konturu herbu.

28.04.2020r. Księżyce

Temat: Jak powstała Warszawa?
- „Biało – czerwoni” – ćwiczenie ruchowe.
- „Katechizm polskiego dziecka” – utrwalenie wiersza.
- „Jak powstała Warszawa? – formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie legendy Wars i Sawa.
- „Herb Warszawy” – prezentowanie herbu Warszawy.
- „Warszawska syrenka” – wykonanie pomnika z plasteliny.

28.04.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Moja miejscowość".
1. "Droga do domu"-zabawa ruchowa z elementem równowagi.
2. "Mława - dawniej i dziś "- oglądamie zdjęć naszej miejscowości.
3. "Moje miasto"- zabawa dydaktyczna.

28.04.2020r Gwiazdki

1. ,,Powietrzne skojarzenia’’ -zabawa dydaktyczna ,ćwiczenie myślenia skojarzeniowego podczas wskazywania przedmiotów związanych z powietrzem, doskonalenie wyodrębniania głosek
2.Zabawy z przestrzenią – utrwalanie stosunków przestrzennych.
3 ,,Co tak pachnie ?- zagadki węchowe ,określanie i rozpoznawanie zapachów.
4. Taniec do piosenki Woogie Boogie doskonalenie umiejętności wokalnych i rozróżniania stron lewa , prawa.

28.04.2020r. Słoneczka

Temat: „Miasta Polski”
1. „Palcem po mapie”. Wyszukiwanie na mapie znanych polskich miast i stolicy - Warszawy.
2. Analiza treści wiersza J. Tuwima pt. „Warszawa”
3. Zabytki Warszawy- prezentacja. Wysłuchanie piosenki „Nasza Warszawska Syrenka”
4. Praca w KP4.11a(5latki)-dopasowywanie symboli do miast/Praca z KP4.12aib (6latki)- rysowanie po śladzie pomnika warszawskiej syrenki.
5. „Legenda o Warsie i Sawie”-słuchowisko
6. Praca plastyczna techniką płaskiego orgiami „Syrenka”

Katecheza 27-30.04.2020r.

Zachęcam  Państwa do codziennego i systematycznego czytania dzieciom Pisma Świętego, aby w ten sposób pogłębiać wiarę i przyjaźń  z Panem Bogiem.

Grupa 3-4 latki

Temat:  Maryja naszą Matką.

Poznanie prawdy, że Maryja jest  naszą Matką.

Kształtowanie postawy radości i szacunku wobec Maryi.

Rozmowa  z dziećmi na temat mamy  (opiekunki) – Co mama dla ciebie robi? Co ty lubisz robić z mamą najbardziej?

Opowiadanie biblijne  „Opowiadanie o Maryi” - mini teatrzyk - rozmowa na temat opowiadania.

Zabawa ruchowa  - taniec z mamą.

Praca plastyczna  -I etap -  pokoloruj Maryję – II etap pracy na następnej katechezie

Grupa 5-6 latków

Temat: Maryja naszą Matką.

 Poznanie prawdy, że Maryja jest  naszą Matką.

Kształtowanie postawy radości i szacunku wobec Maryi, wdzięczności za opiekę.

Dokończ zdanie: Moja mama (opiekunka) jest, … - dziecko opisuje swoją mamę  - jaka jest, jak wygląda, co lubi z mamą robić, kiedy się uśmiecha mama

Opowiadanie biblijne „Opowiadanie o Maryi”-  mini teatrzyk - rozmowa na temat opowiadania.

Zabawa ruchowa  - taniec z mamą.

Nauka Apelu Jasnogórskiego –

„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.”

Praca plastyczna  - narysuj Maryję tak jak sobie ją wyobrażasz.

 

KĄCIK DLA RODZICA

Okruch mądrości:

„Ciesz się tak, jak Ja się cieszę, wszystko oddaje w opiekę Maryi Dziewicy”   (Jan  Paweł II)

Propozycje zabaw rytmicznych 27-28.04.2020r.

1. Instrumenty muzyczne- wygląd, nazwa, dźwięk.
2. Jak brzmią instrumenty?- zabawa muzyczna.
3. Jaki to instrument?- zabawa muzyczna.
4. Poranek muzyczny - Teatr Wielki Opery Narodowej.
5.Wesołe piosenki: Skrzypce, Trzech muzyków z kontrabasem w wykonaniu Śpiewających Brzdąców.

27.04.2020r. Księżyce

Temat: Dlaczego trzeba szanować flagę?
-"Gradowe kulki" - ćwiczenie oddechowe.
-"Katechizm polskiego dziecka" - nauka wiersza Władysława Bełzy.
-"Kocham miejsce, w którym mieszkam!" - rozmowa na temat okolic miejsca zamieszkania dziecka.
-"Dlaczego trzeba szanować flagę?" - szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania.

-"Polskie symbole narodowe - flaga i herb" - praca plastyczna.

27.04.2020r. Słoneczniki

Temat na dziś: "Mój dom"

1. Słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat "Dom", rozmowa na temat utworu.

2."Duży i mały dom"- zabawa orientacyjno-porządkowa

3. Karta pracy- rysowanie drogi do domu.

4. "Nasze domy"- wykonanie makiety, konstruowanie domów z klocków.

27.04.2020r. Motylki

Temat dnia: „Dlaczego trzeba szanować flagę?”

1. „Katechizm polskiego dziecka” – nauka wiersza W. Bełzy.

2. „Dlaczego trzeba szanować flagę?” – szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci i ich obserwacji.

3. „Polskie symbole narodowe” – karta pracy.

4. „Kocham czytać” – realizacja programu.

5. Utrwalenie nazw dni tygodnia, aktualnej pory roku i miesiąca.

27.04.2020r. Kotki

Temat : Polskie symbole narodowe

1.,, Nasz kraj"-zabawa matematyczna

2.,, Symbole narodowe "- utrwalenie pojęcia,, symbole narodowe", oglądanie ilustracji w albumach i internecie.
3.,, Katechizm polskiego dziecka "-pamięciowe opanowanie utworu.
4.,, Godło Polski" - praca z kartą, doskonalenie czynności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.
5.,, Biel i czerwień "-praca z kartą, doskonalenie percepcji wzrokowej, pamięci i logicznego myślenia.
6.,, Monety i banknoty" - zabawa w,, Sklep"z wykorzystaniem papierowych banknotów o monet z wyprawki. Zabawy matematyczne.

27.04.2020r. Słoneczka

Temat: „Polskie symbole Narodowe”
1. Wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”- rozmowa na temat wiersza, pamięciowe opanowanie tekstu.
2. „Symbole Narodowe”- wyjaśnienie dzieciom pojęć: symbole narodowe: godło, flaga, hymn. Podział na sylaby wyrazów: Polska, godło, flaga, hymn.
3. Praca w KP4.10aib (5latki)- doskonalenie zdolności grafomotorycznych i i umiejętności logicznego myślenia./Praca z KP4.11aib (6latki)- czytanie prostych wyrazów, pisanie po śladzie.
4. Narodowy quiz- zabawa dydaktyczna
5. „Orzeł i reszka”- zapoznanie z wizerunkiem monet
6. Nauka piosenki: „Podróże po Polsce”

27.04.2020r. Niezapominajki

Temat tygodnia: "Polska to mój dom".
Temat dnia: "Mój dom ".
1. "Jesteśmy Polką i Polakiem"-zabawa muzyczno-ruchowa.
2. "Domy z klocków"-konstruowanie budowli z klocków.
3. "Domy i domki "- zabawa dydaktyczna.
4. "Nasze domy "- zabawa plastyczna.

27.04.2020r. Biedronki

Temat tygodnia: Moja ojczyzna.
Temat dnia: Biało-czerwona flaga.
1. "Flaga” – rozwiązanie zagadki.
2. „Biało-czerwone” – słuchanie opowiadania i analiza jego treści.
3. ”Podróżujemy po krajach sąsiadujących z Polską” –prezentacja mapy Europy i „sąsiadów” Polski oraz ich flag.
4. „Znajdź taką samą flagę – ćwiczenia spostrzegawczości.
5. "Polska i jej sąsiedzi” –zabawa ruchowa.
6. „Flaga Polski” – praca plastyczna według własnego pomysłu.

27.04.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Powietrze ”
1. Prezentacja graficzna obrazu głoski ,,ł’’- analiza słuchowa wyrazów- ćwiczenia grafomotoryczne.
2. ,,Do czego jest potrzebne powietrze ? – szukanie odpowiedzi połączone z opracowaniem graficznej prezentacji, uświadomienie znaczenia powietrza i sposobów wykorzystania jego właściwości przez człowieka
3. Zabawki papierowe wykonywane metodą origami, doskonalenie orientacji na kartce papieru
4. Wiatr, piórka, papierki - ćwiczenia oddechowe. Dzieci dmuchają w piórka ,serwetki i starają się jak najdłużej utrzymać je w powietrzu.
5. Zabawa naśladowcza pt. ,,Jadę jadę’’

Mławscy psychologowie i prawnik prowadzą konsultacje e-mailowe i telefoniczne

W czasie pandemii koronawirusa specjaliści chcą pomóc tym, którzy nie radzą sobie z tą trudną sytuacją. Specjaliści gotowi są, aby odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, rozwiać wątpliwości, podpowiedzieć rozwiązania.

Aktualnie wiele osób może doświadczać ostrej reakcji na stres. Mogą nasilić się dotychczasowe reakcje lękowe czy pojawić nowe, związane z izolacją, czy brakiem akceptacji sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Do kogo adresowane jest wsparcie? Do osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, do osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem, do personelu medycznego i przedstawicieli służb, szczególnie teraz obciążonych. Rodzice otrzymają wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną). Wreszcie pomoc mogą otrzymać uczniowie, dotyczącą nie tylko sytuacji i kłopotów szkolnych, ale przede wszystkim związaną z lękami i stresem.

 Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Aktualnie najbardziej preferowanym kontaktem to dyżur telefoniczny psychologa. Dyżur będzie pełniony w każdy czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.30 pod numerem 23 654 56 38 w. 411.

Zostały również utworzone adresy e-mail pod które można wysłać pytania, podzielić się swoją aktualną sytuacją, uzyskać wsparcie. Prosimy pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> , bądź na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> .

 Porady prawne udzielanie są telefonicznie, a po kontakcie kontynuowane poprzez wiadomości e-mail. Aby uzyskać pomoc prawną prosimy o telefon do prawnika, który w godzinach 8.00 - 16.00 dyżuruje pod numerem 604134984.

Zachęcamy do kontaktu

Uwaga Rodzice!!!

Drodzy Rodzice w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19 przez koronawirusa SARS-COV-2 premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłużeniu terminu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych.

 Przedszkole będzie nieczynne do 24.05.2020r.

 

24.04.2020r. Kotki

Temat dnia: PRODUKTY EKOLOGICZNE

1.,,Czym jest gospodarstwo ekologiczne?”

- pogadanka z rodzicami. Zwrócenie uwagi

na żywność ekologiczną i zdrową żywność.

2. Symbol żywności ekologicznej.

Wyszukiwanie na produktach.

Projektowanie nowego symbolu według swojego pomysłu.

3. ,,Żywność ekologiczna”- porównywanie zdjęć warzyw i  owoców z gospodarstwa ekologicznego i tradycyjnego, poszukiwanie produktów ekologicznych w gazetkach.

4. Praca plastyczna - „Hodowla marchewek”.

 

 

24.04.2020r. Biedronki

Temat: "Zwierzęta wokół nas".
1. "Na wsi" – słuchanie opowiadania W. Widłaka i rozmowa na temat jego treści, wyszukiwanie wśród zabawek zwierząt wiejskich.
2. "Zwierzęce memory" - ćwiczenia pamięci.
3. "Zwierzęce puzzle " – układanie puzzli różnych zwierząt wiejskich.
4. "Zwierzęta na wsi" - zabawa ruchowa z elementem rzutu.
5. "Tu mieszkamy"– budowanie z klocków zagród dla zwierząt i umieszczanie zwierząt tam mieszkających.

24.04.2020r. Słoneczniki

Temat: ""Segregujemy odpady"
1. Robimy porządki"- zapoznanie z treścią wiersza. Rozumienie znaczenia ochrony przyrody, dbania o środowisko.
2. "Kosze na śmieci"- praca plastyczno-techniczna. Rozwijanie sprawności manualnej.
3. Osłuchanie się z eko-piosenką "Świat w naszych rękach".

24.04.2020r. Księżyce

Temat:Idziemy do biblioteki.
1. „Odgadywanie tytułów bajek” – ćwiczenie ruchowe.
2. „Z czym ci się to kojarzy?” – zabawa ze słowem.
3. „Zasady zachowania się w bibliotece” – rozmowa na temat zasad panujących w bibliotece.
4. „Sekwencje” – karta pracy.
5. „Czytanie” – wiersz Marii Konopnickiej

24.04.2020r. Niezapominajki

Temat: "Segregujemy odpady".
1." Góra śmieci " - zabawa ruchowa.
2. " Ratujmy ziemię " - propozycje dzieci,co należy robić dla naszej ziemi.
3. " Robimy porządki " - zabawa ruchowa.

23.04.2020r. Słoneczniki

Temat : "Czysta rzeka".
1. . "Chora rzeka"- słuchanie fragmentu wiersza J. Papuzińskiej połączone z rozmową na temat utworu.
2. Zabawa badawcza z wykorzystaniem wody "Czysta i brudna woda".
3. ."Kropla wody na wycieczce"- układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej.
4. "Przejście przez rzekę"- zabawa ruchowa.

22.04.2020r. Rybki

Temat dzienny: Segregujemy odpady.
- "Łąka"- wiersz M.Strzałkowskiej- doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści utworu, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji
- "Akcja- segregacja"- doskonalenie umiejętności klasyfikacji, poszerzanie wiedzy nt.segregacji odpadów
- Praca z KP4.2b, 3a- doskonalenie małej motoryki, sprawności nadgarstka, dłoni i palców, ćwiczenie umiejętności przeliczania obiektów.

24.04.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Powietrze niewidzialny żywioł”
1. "Orkiestra dęta’’- słuchanie wiersza W. Chotomskiej i wzbogacanie wiedzy na temat dętych instrumentów
2.,,Jak powietrze gra’’ zabawy badawcze z przedmiotami, badanie właściwości powietrza.
3. Jakie słyszysz instrumenty? - zabawa muzyczna . Rozpoznawanie instrumentów.
4. Film edukacyjny pt. ,,Ekologiczny dom’’- dostrzeganie zagrożeń ekologicznych na naszej planecie.

23.04.2020r. Motylki

Temat: „Po co nam prąd?”-
1. Rozmowa na temat sposobów wykorzystania prądu na podstawie doświadczeń i wiersza J. Tuwima „Pstryk”
2. Filmiki i bajki edukacyjne :”skąd się bierze prąd?”, „Jak oszczędzać prąd”.
3. Zabawy ruchowe: „Płynie prąd”, „w poszukiwaniu prądu”
4. Rozpoznawanie urządzeń elektrycznych, ustalenie ich przeznaczenia.
5. „Pożyteczne urządzenia”- zabawa słowna

22.04.2020r. Słoneczka

Temat: „Segregujemy odpady”

I. Analiza treści wiersza M. Strzałkowskiej pt. „Łąka”
II. Recykling- szukanie nowych zastosowań dla śmieci. Zwrócenie uwagi na problem długiego rozkładania się niektórych śmieci.
III. „Kosze”- przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci.
IV. Światowy Dzień Ziemi – SOS dla planety.
V. Nauka piosenki, praca plastyczna- konstruowanie zabawek z surowców wtórnych.
VI. Eko ciekawostki i doświadczenia. Segreguj śmieci!

24.04.2020r. Rybki

Temat dnia: Wiem jak chronić moją planetę.
1. "Ekologia "- wiersz D.Klimkiewicz, W. Drabik.
2. Segregacja i oszczędzanie wody- film edukacyjny.
3.Kp4.4a/b- uzupełnianie karty pracy.

23.04.2020r. Słoneczka

Temat: „Smog – co to za stwór?”

1. Wysłuchanie opowiadania A. Frączek pt. „Smog”
2. „Komu potrzebne jest powietrze?”-mapa myśli.
3. Zagadki matematyczne I. Majchrzak doskonalenie przeliczania w zakresie 10.
4. Eko ciekawostki i porady. Ratujmy powietrze!
5. Puste czy pełne? -doświadczenie wykazujące istnienie powietrza.
6. „Miasto”- praca plastyczna;

24.04.2020r. Motylki

Temat dnia: „Co zrobię dla Ziemi?”
1. „Pomogę segregować śmieci” – karta pracy, utrwalanie postaw proekologicznych.
2. „Czy wiem jak chronić moją planetę?” – quiz ekologiczny.
3. „Ziemia, powietrze, ogień” – zabawa ruchowa.
4. Film edukacyjny o ekologii i oszczędzaniu energii „W kontakcie z naturą- dla dzieci”

22.04.2020r. Katecheza

Grupa - 3-4 latki

Temat: Kościół – modlimy się w kościele.

Poznanie prawdy, że w kościele się gromadzimy i modlimy.

Kościół i inne domy –rozmowa i prezentacja ilustracji.

Kościół domem  Boga – opowiadanie, rozmowa do opowiadania.

Modlitwa:  „Jezu, Ufam, Tobie”.

Praca plastyczna – pokoloruj kościół albo wybuduj kościół  z klocków.

Grupa  – 5-6 latki

Temat: Zmartwychwstały Jezus jest ze mną.

Poznanie prawdy, że zmartwychwstały Jezus jest obecny wśród nas.

Kształtowanie postawy wdzięczności za obecność Jezusa wśród nas.

Rozmowa kierowana  - przypomnienie o ważnych wydarzeniach Świąt Wielkanocnych, znakach znajdujących się w kościele świadczących o cudzie zmartwychwstania.

Czytanie Słowa Bożego – (Mt 28,20b), (Mt 18,20),  prezentacja obrazu Zmartwychwstałego Jezusa, omówienie obecności Jezusa w zgromadzeniach w Jego Imię, pokaz ilustracji Mszy św. , katechezy, rodzinnej modlitwy.

Opowiadanie „Pan Jezus jest zawsze obecny pośród nas” –pytania do opowiadania.

Modlitwa – podziękowanie Jezusowi za to, że jest z nami.

Praca plastyczna  - namaluj lub zbuduj z klocków, pudełek od zapałek, patyczków, kartonu, pudełka lub innych dostępnych materiałów - kościół – dom Boży.

KĄCIK DLA RODZICA

Okruch mądrości:

„Dzięki liturgii otwiera się okno, przez które widać niebo”. (David Rast)

21.04.2020r. Motylki

Temat dnia: „Cieszę się piękną i zdrową ziemią!”

1. „Jak wygląda ziemia?” – oglądanie i omawianie modelu ziemi- globusa.

2. „Co możemy zrobić dla naszej ziemi?” – rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko, ilustracje.

3. „Drzewo” – doskonalenie zdolności manualnych i poszerzanie wiedzy o przyrodzie.

4. „Cienie – chrońmy ziemię” –dopasowywanie cienia do obrazka.

5. „Świat w naszych rękach”- osłuchanie z piosenką, zabawy przy muzyce

24.04.2020r. Słoneczka

Temat: „Co ja mogę zrobić dla Ziemi?

1. Wysłuchanie i nauka wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika pt. „Co to jest ekologia?”
2. „Mniej czy więcej?”- zabawa matematyczna. Wprowadzenie znaków mniejszości i większości. (6latki)
3. Kącik grafomotoryczny – pisanie po śladzie (5latki)
4. „Co było na obrazku?”- rozwijanie pamięci i percepcji wzrokowej.
5. Eko- ciekawostki i doświadczenia. Ratujmy Lasy!

22.04.2020r. Biedronki

Temat: "Krowy, owce, świnki – zwiedzamy gospodarstwo".
1. "Zwierzęce zgadywanki" – rozwiązywanie zagadek.
2. "Gdzie mieszkają wiejskie zwierzęta" – zabawa dydaktyczna.
3. "W domu czy na podwórku?" – burza mózgów.
4. "Psy i koty" – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.
5. "Krowa, owca lub świnka" – praca plastyczna wykonana z talerzyków jednorazowych.

21.04.2020r. Angielski 3,4,5-latki

Temat: Farm babies Animals. Młode zwierzątka na wsi.

1. Wirtualny spacer po farmie – przypomnienie nazw zwierząt żyjących na wsi  - 5latki

2. Nazywanie zwierząt oraz ich młodych 3-4-5 latki

 np. Krowa – Cow, cielak- calf

Nazwy młodych zwierząt w autorskim pliku dźwiękowym i obrazkowym.

2.  Piosenka prezentująca nazwy zwierząt i ich dzieci -3-4-5 latki

3. Karta pracy: połącz dorosłe zwierzątka z ich dziećmi 3-4 latki

4. Językowe gry i zabawy utrwalające słownictwo:

* Puzzle: łączenie w pary mama- jej młode 3-4 latki

* Domino zwierzęta wiejskie- 5 latki

          

23.04.2020r. Niezapominajki

Temat: "Czysta rzeka ".
1. "Nasza planeta"- zabawa muzyczno-ruchowa.
2. "Kropelka wody na wycieczce"-ukladanie
i opowiadanie historyjki obrazkowej.
3. "Czysta i brudna woda"- zabawa badawcza.

22.04.2020r. Księżyce

Temat:Kto jest potrzebny, aby powstała książka?
1.„Jaki to zawód?” – zabawa dydaktyczna.
2. „Wyścig dżdżownic” – zabawa ruchowa z elementami pełzania.
3. „Kto jest potrzebny, aby powstała książka?”
4.„Nasza historia” – wspólne układanie opowiadania.
5.„Moja książka” – praca plastyczna.

21.04.2020r. Słoneczniki

Temat "Sprzątanie świata"

 1."Sprzatanie świata"- zajęcia o emocjach. Wysłuchanie i analiza wiersza D. Niemiec "Jak żyć, by z przyrodą w zgodzie żyć". Bajka edukacyjna "Rady na odpady"

2. "Czysta ziemia"- praca plastyczna, kolorowanie, ozdabianie konturu rysunku ziemi

3. "Śmieci wrzucamy do kosza"- zabawa z elementem celowania. Rozwijanie precyzji ruchu.

 

23.04.2020r. Biedronki

Temat: "Ile tu jest zwierząt?"
1. "Ile jest zwierząt w zagrodzie?" – zabawa matematyczna.
2. "Łaciate krówki" – wzmacnianie mięśni oddechowych.
3. "Dopowiedz i zrób" – zabawa z rymami dotycząca zwierząt wiejskich.
4. "Polowanie na kury" – zabawa bieżna.
5. "Zwierzęce zadania" – karty pracy.

22.04.2020r. Słoneczniki

Temat dnia: "Ekoprzyjaciele"

1. 22.04- DZIEŃ ZIEMI- plakat z przysięgą dla dzieci

2. "Co to jest ekologia"- słuchanie wiersza D. Klimkiewicz, połączona z rozmową, ilustracje

3. "Ekoludek" -praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych.

4. "Papierowe kule"- zabawa ruchowa z zachowaniem równowagi.

5. "Echo na instrumentach"- wykonywanie instrumentów.

21.04.2020r. Kotki

1.,, Rośliny zbożowe "-oglądanie ilustracji i filmu.
2.,, Jak powstaje popcorn?" - poszerzanie wiedzy dzieci na temat kukurydzy, samodzielne wykonanie popcornu.
3.,,Kukurydza "-praca plastyczna z wykorzystaniem ziaren kukurydzy.
4.,, Tor przeszkód" - pokonywanie toru przeszkód z jajkiem na łyżce. Rozwijanie sprawności fizycznej.
5. Spacer w okolicy-szukanie polnych roślin.

23.04.2020r. Rybki

Temat dnia: Skąd się bierze prąd?
1. "Pstryk "- opowiadanie G.Kasdebke.
2. Film edukacyjny- Skąd się bierze prąd?
3. Praca z KP4.3b- uzupełnianie karty pracy.
4. Eko instrumenty - zabawa twórcza. 

22.04.2020r. Motylki

Temat dnia: „Czy to się jeszcze przyda?”

1. „Wielkie sprzątanie” – utrwalenie słów i melodii piosenki, inscenizacja ruchowa.

2. „Czy to się jeszcze przyda?” – rozmowa na temat recyklingu, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

3. „Segregacja śmieci” – karta pracy.

4. „Co to jest?” – rysowanie palcem na plecach.

5. „Dziecięca matematyka” – realizacja programu

21.04.2020r. Biedronki

Temat: " Życie w gospodarstwie wiejskim. ?
1. "Co robi rolnik?" – swobodnej rozmowy na podstawie doświadczeń dzieci.
2. "Mamy i jej dzieci" - zabawa dydaktyczna.
3. "Stary Donald farmę miał" – zabawa przy piosence, utrwalenie pamięci słuchowej i ruchowej.
4. "Duże i małe zwierzęta" – zabawa orientacyjno - porządkowa.
5. "Zwierzęta gospodarskie" – lepienie z plasteliny.

1

23.04.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy : "Powietrze niewidzialny żywioł ”

1. ,,Balonik’’- słuchanie opowiadania W. Widłaka – rozmowa na temat jego treści.
2. ,,Czyste powietrze skarbem naszej planety’’- rozmowy na podstawie obrazków, uświadamianie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
3. Zabawa ruchowa ,,Zgadnij kto to’’, rozwijanie zdolności naśladowania.
4. ,,Baloniki’’- tworzenie baloników , ozdabianie dowolnym materiałem, szlaczki litero podobne.

22.04.2020r. Niezapominajki

Temat: "Ekoprzyjaciele".
1. "Papierowe kule" - zabawa ruchowa.
2. "Co to jest ekologia?"- słuchanie wiersza D. Klimkiewicz , W.Drabik i obejrzenie filmu edukacyjnego.
3. "Szanuj przyrodę" - posłuchaj dobrych rad.

21.04.2020r. Rybki

Temat dzienny:Ziemia to nasz dom
- "Ile wody nam ucieka?'- zabawa badawcza- doskonalenie umiejętności przeprowadzania własnych zabaw badawczych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
- "Ekoprzyjaciel"- zabawa manualna z W46- rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
-Praca z KP4.2a- ćwiczenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

23.04.2020r. Księżyce

Temat: Co można kupić w księgarni?
- „Głowa, ramiona, kolana, pięty” – zabawa z piosenką.
- „Ile zrobię kroków?” – ćwiczenie ruchowe.
- „Co można kupić w księgarni?” – rozmowa na temat księgarni na podstawie doświadczeń dzieci oraz obrazków.
- „Puzzle” – układanie, kolorowanie oraz przyklejanie.
- „Memory” – gra pamięciowa.

22.04.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Powietrze niewidzialny żywioł”
1 . Gdzie jeszcze jest powietrze - zabawy badawcze, doskonalenie umiejętności wnioskowania
2. ,,Mniej czy więcej’’- zabawa matematyczna ,porównywanie liczebności zbiorów
3. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence ,,Powietrze na wietrze’’ rozwijanie poczucia rytmu , tempa.
4. ,,Kto szybciej’’- zabawa z rodzicami wdmuchiwanie na czas papierowych kulek do obręczy, rozwijanie relacji z innymi
5.Czysty świat- zdrowy świat, praca plastyczna

21.04.2020r Niezapominajki

Temat: "Sprzątanie świata ".
1. "Śmieci wrzucamy do kosza" - zabawa z elementem celowania.
2. "Śmieci precz" - inscenizacja wiersza
S.Karaszewskiego.
3. "Porządkujemy zabawki" - zabawa matematyczna.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.