^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności MPS Nr 4 w Mławie

18.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Co mnie cieszy?”

1. „Co mówi lusterko?” – zabawa dydaktyczna.

2. „Znaki uczuć” – zabawa dydaktyczna.

3. „Co mnie cieszy?” – rozmowa na temat sytuacji wywołujących różne uczucia na podstawie karty pracy i doświadczeń dzieci.

4. Karta Pracy 2.37

5. Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie sprawności ruchowej.

6. „Kocham czytać” – realizacja programu.

18.05.2020r. Rybki

 

Temat dzienny: Uczymy się wyrażać emocje

1. "Wrażenia i uczucia"-M. Bennewicz -  doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się nt. jego treści.

2. "Nastroje z opowiadania"- praca plastyczna malowana farbami.

3. „Lustro emocji”- doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób.

Katecheza 15 – 18.05-22.05.2020

DZIŚ 100  ROCZNICA URODZIN – ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

18.05.2020

Grupa 3-4 latki

Temat: 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.

Utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia papieża Świętego Jana Pawła II.

 Zastosowanie papieskich nauk w naszym życiu

1. Ulubiona pieśń Papieża - „Barka”.

2. Utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia papieża Świętego Jan Pawła II.

3. Pogadanka – Czego naucza nas Święty Jana Paweł II?

4. Modlitwa dziękczynna.

5. Praca plastyczna –  Akcja „Kwiatuszek dla Świętego Jana Pawła II”- w 100 rocznicę urodzin Naszego Papieża.

Grupa 5-6 latki

Temat: 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.

Utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia papieża Świętego Jana Pawła II – wybitnego człowieka i Polaka. Zastosowanie papieskich nauk w naszym życiu.

1. Hymn na „100 urodziny Jana Pawła II”  - „Nie zastąpi Ciebie nikt”.

2. Utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia papieża Świętego Jan Pawła II.

3. Pogadanka – Czego naucza nas Święty Jana Paweł II?

4. Modlitwa dziękczynna.

5. Praca plastyczna – Akcja– „Kwiatuszek dla Świętego Jana Pawła II” - w 100 rocznicę urodzin Naszego Papieża.

 

18.05.2020r. Słoneczniki

Temat: "Mieszkańcy łąki".
1. Poznajemy mieszkańców łąki- oglądane obrazków przedstawiających mieszkańców łąki.
2. Oglądanie filmu edukacyjnego dla dzieci "Co piszczy w trawie?"
3. Zabawa ruchowa "Poruszamy się jak"..
4. „Majowa łąka- ”malowanie farbami z wykorzystaniem widelca lub dłoni
5. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy-język, wargi, żuchwę.

18.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Sekrety latających zwierząt’’
1.Rozwiązywanie zagadek o ptakach do zdjęcia. Doskonalenie słuchu i koncentracji.
2.Prezentacja litery ,,B’’- analiza słuchowa wyrazów, doskonalenie sprawności manualnych z wykorzystaniem kart pracy .
3.Słuchanie odgłosów ptaków - Doskonalenie słuchu i koncentracji. Zabawa naśladowcza .
4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem gazet . Doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej .

18.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Odwiedzamy bibliotekę.
1. „Co to za miejsce” – zabawa rozwijająca skojarzenia.
2. „W bibliotece” – rozmowa inspirowana fragmentem opowiadaniem Z. Staneckiej i własnymi doświadczeniami dzieci.
3. „Od pisarza do czytelnika” – zabawa dydaktyczna.
4. „Moje ulubione książki” – praca z KP4 s. 10-11 – rozwijanie percepcji wzrokowej.
5. „Książki na miejsce” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
6. „Okładka mojej ulubionej książki” – praca plastyczna.

18.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia:"Co ja czuję ?".
1."Wesołe i smutne chwìle"- rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
2. "Co się wydarzyło w Pluszątkowie" - doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania M.Rosińskiej.
3. "Co czuję ja, co czują inni?"-kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji u innych osób.
4. Praca z KP2.29 - rozpoznawanie i podawanie nazw emocji wywołanych sytuacjami bliskimi dzieciom.
5. " Smok "- doskonalenie małej motoryki podczas rysowania według własnej wyobraźni.

18.05.2020r. Księżyce

Temat: Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś?
1.ZOO- nauka słów piosenki.
2. „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa ruchowa z elementami równowagi.
3.„Gdzie mieszkają dzik, żmija i łoś?” – rozmowa na temat dzikich zwierząt mieszkających w Polsce
4.„ Rybki” – masaż relaksacyjny- symboliczne zapisywanie treści wiersza.
5. „Robimy trąbofony ” – wykonanie instrumentów muzycznych.

18.05.2020r. Kotki

Temat : Instrumenty dawniej i dziś
1.,,Skąd pochodzą dźwięki? "-rozpoznawanie instrumentów po odgłosach.
2.,,Dawne instrumenty" - wyszukiwanie ilustracji w albumach i internecie.
3.,,Pradawny rytm "-praca z KP 4. 14a ćw. 1- odczytywanie i kontynuowanie rytmów.
4.,,Instrumenty wokół nas" - zabawa muzyczna.
5.,, Z jakiej rodziny? "- podział instrumentów na dęte i strunowe, praca z KP 4.14a ćw. 2 i 14b-doskonalenie percepcji słuchowej, wzrokowej, przeliczanie.

1

18.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Emocje – co to takiego?”
1. Opowiadanie M. Benewicza pt. „Wrażenia i emocje”. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
2. „Miłe czy nie”- podział emocji na pozytywne i negatywne. Praca w KP4.19a ib(5latki)-emocje na twarzy.
3. „Ułóż zdanie z tym słowem”- układanie zdań, liczenie wyrazów w zdaniu.
4. Moje emocje- rozpoznawanie własnych emocji i podawanie ich nazw.
5. Malowanie emocji farbami do Sonaty Księżycowej L. van. Beethovena.
6. Praca w KP4.22a(6latki)-łączenie kropek zgodnie z instrukcją

15.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Jak poradzę sobie z hałasem”

1. Rozmowa na temat tego, jak należy dbać o swoje uszy na podstawie doświadczeń dzieci i filmu edukacyjnego.

2. Karta pracy KP 2.36, kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.

3. „Po cichutku” – zabawy ruchowe.

4. „Ucho – dzięki niemu słyszę” – wykonanie modelu ucha z plasteliny.

5. „Moja wesoła rodzinka” – osłuchanie z piosenką- Międzynarodowy Dzień Rodziny.

6. Międzynarodowy Dzień Rodziny - plakat oraz rodzinne karty pracy.

15.05.2020r. Kotki

Temat : Księgarnia
1.,,Wirtualna wycieczka do księgarni "-obejrzenie filmu edukacyjnego.
2.,,Zabawa w księgarnię" - przyjmowanie ról.
3.,,Tangram "-zabawa z wykorzystaniem Wyprawki. 48.
4.,,Moka książka" - własnoręczne wykonanie książeczki z ilustracjami.

15.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Klub talentów.
1. „Co potrafię, w czym jestem dobry/dobra" – rozmowa kierowana.
2. "Jaki to talent” – zabawy z odczytywaniem symboli.
3. "Biedronka" - praca plastyczna - realizacja elementów programu "Mali srtyści - kolorowy świat plastyki".
4. „Trening poszukiwacza przygód” – zestaw ćwiczeń ruchowych.
5. „Pokaz talentów” – prezentowanie swoich talentów w postaci filmu.

15.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy : „Sztuka bycia mądrym’’
1.,,Moja bajka’’ –tworzenie twórczych opowiadań , rozwijanie kreatywności i doskonalenie formułowania poprawnych wypowiedzi .Odgadywanie tytułów bajek – poprzez zabawy dramowe i naśladowcze.
2. Kalkowanie obrazków z książek – ćwiczenia graficzne.
3. "Czy to da się naprawić?" – zabawy badawcze . Obserwacja zmian odwracalnych i nieodwracalnych. Odczytywanie znaczenia powiedzenia ,,Najpierw pomyśl potem ,zrób’’. 4.Jesteśmy wyprostowani’’ – zabawa ruchowa z książką. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
5.Wykonywanie zakładki do ulubionej książki – praca plastyczno- konstrukcyjna według wzoru.

15.05.2020r. Księżyce

 

 Temat: O czym opowiada nam muzyka?
1.„Piosenka o beksie” – inscenizacja do piosenki
2.„O czym opowiada na muzyka?” – rozmowa na temat przekazu muzycznego na podstawie utworu Marzenie Robert Szumana.
3. Impresje ruchowe do utworu muzycznego.
deszczowe”.
4. „Teraz czuję jak pada deszcz” – słuchanie muzyki Fryderyka Chopina „Preludium
5. „Muzykujemy” – gra na instrumentach.

15.05.2020r. Rybki

Temat dzienny: Jak dbać o słuch?
- Co słychać w hałasie?- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
-Układamy sylaby- zabawa językowa z wykorzystanie Alfabetu
- Praca z KP4.19b, KP4.20a/b.- doskonalenie umiejętnosci czytania, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, poszerzanie zdolności językowych, doskonalenie percepcji wzrokowej.

15.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: INSTRUMENTY WOKÓŁ NAS

1. Znajome piosenki” – doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas
rozwiazywania zagadek słuchowych
2.Księżycowy koncert – słuchanie opowiadania, dostrzeganie dobrego wpływu muzyki na rzeczywistość.
3.„Ciekawe instrumenty” – samodzielne konstruowanie instrumentów perkusyjnych
4. „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk.

15.05.2020r. Słoneczka

Temat: „ Muzyka okolicznościowa”.
1. Analiza treści wiersza A. Frączek pt. „Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”
2. „Skojarzenia z muzyką”- wysłuchanie okolicznościowych utworów muzycznych.
3. Praca w KP4.19a, 20b(6latki)-pisanie po śladzie, zapisywanie dodawania
Praca w KP4.18 (5latki)-dekodowanie
4. Jak zapisać muzykę?”- burza mózgów. Zapoznanie dzieci z nutami i pięciolinią.
5. „Hałasowanie”- opowiadanie G. Kasdepke
6. Zabawa z W.20a (5latki)-rozpoznawanie litery H,h spośród innych liter
Praca w KP420a-samodzielne pisanie litery H,h po śladzie.

14.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości”

1. Rozmowa na temat odpowiedniego zachowania się na podstawie zabawy parateatralnej oraz w oparciu o film edukacyjny

2. „Na muzyce w przedszkolu” – utrwalenie słów piosenki.

 3. „Mazurek Dąbrowskiego” – utrwalenie słów hymnu narodowego.

 4. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa przy piosence.

5. „Pokoloruj mnie”- kolorowanki tematyczne

14.05.2020r. Kotki

Temat :Biblioteka
1.,, Jak wyglądają książki? "- poszerzanie słownika o przymiotniki.
2.,, Od.... do..." - matematyczna zabawa dydaktyczna, doskonalenie porównania według jednej cechy.
3.,,Na półce "-praca z KP. 4. 8a i 9a-klasyfikacja według pierwszej litery tytułu, dostrzeganie różnic na obrazkach.,
4.,, Rymy" -zabawa językowa z wykorzystaniem Wyprawki 44

14.05.2020r. Słoneczniki

 

Temat: "Mała orkiestra"

1. Zabawa przy piosence "Jestem muzykantem konszabelantem".

2.  Wysłuchanie wiersza A. Frączek „Orkiestra” oraz rozmowa na temat treści.

3. Zabawa ruchowa z elementami poskoku „Ile razy”.

4. Zabawa „ Przez tropiki” – usprawniająca mała motorykę oraz umiejętność liczenia, porównywania liczebności zbiorów oraz używania określeń  przymiotnikowych.

14.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: „Mała orkiestra”
1. Wiersza pt. ,,Orkiestra” A. Frączka. Rozpoznawanie nazwy instrumentów.
2. Dyrygent- poznanie pracy dyrygenta.
3. Zabawa dydaktyczna ,,Przez tropiki”, kształtowanie umiejętności matematycznych.
4. „Jestem muzykantem” – zabawa ze śpiewem.
5. „Walc kwiatów” – rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.

14.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Mali odkrywcy.
1. "Gdzie leżą bezludne wyspy?” – słuchanie fragmentu książki Neli Małej Reporterki i rozmowa na jego temat.
2. "Nurkowanie na rafie” – oglądanie filmu przyrodniczego.
3. "W lagunie” – zabawa ruchowa rozwijająca szybkość reakcji
4. "Matematyka z laguny” – zabawa z porównywaniem liczebności elementów w zbiorach.
5. „Na rafie koralowej” – praca plastyczna.

14.05.2020r. Rybki

Temat dzienny: Muzyka okolicznościowa.
-"Ćwir"- doskonalenie umiejetnosci uważnego słuchania wiersza i wypowiadania sie nt. jego treści.
- "Rytm z nakrętek"- rozwijanie sprawnosci mtoryki dużej.
- Praca zKP4.19a- rozwijanie percepcji wzrokowej, sprawnosci grafomotorycznej, kreślenia cyfr.
Rytmika:
1. Zabawy muzyczne ze śpiewem:
- Zabawa rytmiczna z piosenką My, właśnie my.
- Rytmiczna rozgrzewka w podskokach.
- Dżwięki wysokie i niskie w podskokach. Klucz wiolinowy i basowy.
2. "Bzycząca zabawa"- nauka słów piosenki.
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu i muzyki;
- aktywizacja środowiska przedszkolnego

14.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy : „Sztuka bycia mądrym"
1.Zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowanie określeń o jeden mniej o jeden więcej, prezentacja znaków matematycznych >,<,=.
2.,,Szklane ekrany i monitory’’- rozmowy przy ilustracjach, uświadomienie znaczenia telewizji , internetu , monitorów ekranów w życiu współczesnych ludzi.
3.,,Kłopoty Olka’’- opowiadanie nauczyciela o chłopcu, rozważania na temat korzyści oraz nadmiernego i niewłaściwego korzystania z mediów, wskazywanie zagrożeń i zasad bezpieczeństwa.
4.,,Mój program TV - zabawa dydaktyczna ,,Kalambury’’, rozwijanie myślenia skojarzeniowego.

14.05.2020r. Księżyce

Temat: Jak śmiesznie wygląda strach!
- „Piosenka o beksie” – inscenizacja do piosenki.
- „Kto może nam pomóc, gdy się boimy?” – rozmowa na temat sposobów radzenia sobie ze strachem na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania.
- „Jak śmiesznie wygląda strach! – projektowanie, wycinanie, przyklejanie.
- „W domu czuję się bezpiecznie” – praca z KP2.38.
-„Już się nie boję!” – zabawa terapeutyczna.

14.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Muzyka relaksacyjna”
1. Analiza wiersza W. Próchniewicza pt. „Najlepszy instrument”.
2. Wprowadzenie litery H, h.
3. Praca w KP4.17a i b(5latki)-doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenia w czytaniu./Praca w KP4.16ai b(6latki)- pisanie litery po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową.
4. „Po co nam muzyka?”- burza mózgów
5. „Spacer po h”- zabawa ruchowa
6. „Rytm”- zabawa matematyczna, aspekt porządkowy liczby.

Katecheza 14 – 11.05-15.05.2020

100 rocznica urodzin

NASZEGO PAPIEŻA – ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

18.05.2020r.

Grupa 3-4 latki

Temat: Święty Jan Paweł II – Papież pielgrzym.

            „Idźcie i głoście Ewangelię całemu światu” – słowa Pana Jezusa były przewodnią myślą Ojca 

               Świętego.

1. Ulubiona pieśń Ojca świętego  -„Barka”

2. Prezentacja obrazków z pielgrzymek Ojca Świętego – analiza obrazków.

2. Pielgrzymki Świętego Jana Pawła II.

3.Modlitwa dziękczynna  - pieśń „Barka”

https://www.youtube.com/watch?v=9r7cksblq8U

4. Praca plastyczna – „Nasz Papież  -Święty Jan Paweł II”

Grupa 5-6 latki

Temat: Święty Jan Paweł II –Papież pielgrzym.

„Idźcie i głoście Ewangelię całemu światu” – słowa Pana Jezusa były przewodnią myślą Ojca 

               Świętego.    

1. Ulubiona pieśń Ojca świętego  -„Barka”

2. Słowo Boże Ewangelia wg św. Jana 15,16 – analiza tekstu biblijnego.

2. Pielgrzymki Świętego Jana Pawła II.

3.Modlitwa dziękczynna - pieśń „Barka”

https://www.youtube.com/watch?v=9r7cksblq8U

4. Praca plastyczna – „Nasz Papież  -Święty Jan Paweł II”

DLA RODZICA

Okruch mądrości:

1. "W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei".

(Święty Jan Paweł II, Nigeria, 1982r.)

 

12.05.2020r. Niezapominajki

Temat: INSTRUMENTY
1. Praca z KP2.27 – utrwalenie wiedzy dotyczącej instrumentów, doskonalenie grafomotoryki
2. „Dziecięca orkiestra”- zapoznanie ze strukturą orkiestry, instrumentami
3. „Dziwny zegar” ćwiczenie logopedyczne, doskonalenie słuchu mownego
4. „Wesoły instrument”- wykonanie dowolnego instrumentu

11.05.2020r.Niezapominajki

Temat tygodnia- W KRAINIE MUZYKI
Temat dnia - WESOŁE PIOSENKI
1. „Wesoła gama”- wiersz D. Niemiec. Zapoznanie z melodią gamy.
2. „Wesołe piosenki”- śpiewanie piosenek.
3. Kto się boi smoka? – ilustrowanie ruchem treści piosenki.
4.„Kolorowy smok”- praca konstrukcyjna według wzoru

13.05.2020r. Księżyce

Temat: Ciemność jest niezwykła!
- „Celne rzuty” – zabawa z elementami rzutu.
- „Szukamy ciemności” – zabawa przygotowująca do tematu dnia.
- „Ciemność jest niezwykła!” – rozmowa na temat ciemności i oswajania się z nią na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”.
- „Straszydło” – praca z W.49.
- „Tańczące straszydło” – zabawa muzyczna.

12.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Gramy na instrumentach!”

1. „Co to? Kto to?” – wdrażanie do umiejętności rozwiązywania zagadek.

2. „Orkiestra” – rozmowa na temat wspólnego muzykowania na podstawie doświadczeń dzieci, ilustracji i wiersza „Mysia orkiestra” Doroty Gellner.

3. „Muzyczne ludziki” – praca W.48 - praca techniczna

4. „Na muzyce w przedszkolu” – utrwalenie słów piosenki.

5. Utrwalenie nazwy nowego miesiąca maj oraz nazw dni tygodnia i pór roku.

11.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Jaki to instrument?”
1. „Na muzyce w przedszkolu” – nauka słów i melodii piosenki.
2. „Jaki to instrument?” – rozmowa na temat instrumentów na podstawie doświadczeń dzieci oraz dźwięków z nagrania, wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy instrumentów.
3. Karta pracy, KP 2.35
4. „Zagram jak na trąbce, zagram jak na gitarze” – naśladowanie odgłosów i sposobu grania instrumentów.
5. Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie sprawności ruchowej.
6. „Kocham czytać” – realizacja programu.

13.05.2020r. Angielski 3,4,5 latki

Temat: Opposites – Przeciwieństwa

1. Przypomnienie poznanych dotąd przymiotników i ich przeciwieństw.

2. Piosenki o przeciwieństwach utrwalające słownictwo.

3. Worksheet – karta pracy. Wytnij, dopasuj, połącz.

4. „Opposite game”- zabawa ruchowa.

5. Spacer wirtualny w poszukiwaniu przeciwieństw.

 

12.05.2020r.Słoneczniki

Temat" "Instrumenty"

1. Oglądanie na ilustracji orkiestry , wyjaśnienie  dzieciom czym jest orkiestra, film edukacyjnego o orkiestrze.

2."Dziecięca orkiestra"- granie na dowolnym instrumencie lub przedmiocie, rozróżnianie dźwięków cichych lub głośnych.

3. "Miś perkusista"- zabawa słuchowo- matematyczna.

4 Karta pracy -utrwalenie wiedzy dotyczącej instrumentów, doskonalenie grafomotoryki

11.05.2020r. Rybki

Tygodniowy blok tematyczny: W krainie muzyki
Temat dzienny: Instrumenty muzyczne.
-"Najlepszy instrument"- wiersz W. Próchniewicza-doskonalenie umiejętnosci uważnego słuchania utworu, wypowiadania się nt jego treści.
-" H jak harfa"- wprowadzenie litery h,H - doskonalenie analizy i syntezy głoskowej słowa "harfa", ćwiczenie sposobu pisania litery h,H.
-Praca z KP4.16a/b- rozwijanie sprawności grafomotorycznej i sprawności motoryki małej

13.05.2020r.Motylki

Temat dnia: „Robimy instrumenty!”

1. „Co już umiem zaśpiewać?” – utrwalenie poznanych piosenek.

2. „Robimy instrumenty” – wykonanie gitary z pudełka po chusteczkach higienicznych.

3. „Co słychać?” – zabawa dydaktyczna.

4. „Plusk – plusk” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-10.

5. „Dziecięca matematyka” – realizacja programu.

12.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Zabawy w detektywów.
1. „Zagadka detektywistyczna” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.
2. "Patrzę, słucham, odgaduje…” – kończenie zdań.
3." Zagadki zmysłowe” – zabawa dydaktyczna.
4. „Jestem silny jak lew” – zapoznanie z piosenką.
5. „Lew” – praca plastyczna według własnego pomysłu.

Katecheza 12 – 11.05-15.05.2020

100 rocznica urodzin

NASZEGO PAPIEŻA – ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

18.05.2020

Grupa 3-4 latki

Temat: Święty Jan Paweł II bardzo kocha dzieci.

Ukazanie prawdy, że Ojciec Święty – tak jak Pan Jezus – kocha wszystkie dzieci i chce, aby każde dziecko było szczęśliwe.

1. Prezentacja obrazka ze Świętym Janem Pawłem II –przypomnienie faktów z życia Karola Wojtyły.

2. Czytanie z Ewangelii Św. Marka - „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”

3. Święty Jan Paweł II – tak jak Pan Jezus  - bardzo kocha dzieci.

4. Modlitwa  - „Święty Janie Pawle II bardzo Cię kochamy, Święty Janie Pawle II opiekuj się nami”

5. Praca plastyczna – praca rodzinna „NASZ PAPIEŻ  - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”

 

Grupa 5-6 latki

Temat: Święty Jan Paweł II  - Papież dzieci.

Ukazanie prawdy, że Ojciec Święty – tak jak Pan Jezus – kocha wszystkie dzieci i chce, aby każde dziecko było szczęśliwe.

1. Piosenka „Lolek” – przypomnienie faktów z życia Karola Wojtyły.

2. Czytanie z Ewangelii Św. Marka (10,13-16)  - „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…”

3. Święty Jan Paweł II – tak jak Pan Jezus  - bardzo kocha dzieci – nauczanie, modlitwa za dzieci, dzieci chore, spotkania z dziećmi, listy do dzieci

4. Modlitwa  - „Święty Janie Pawle II bardzo Cię kochamy, Święty Janie Pawle II opiekuj się nami”

5. Praca plastyczna – praca rodzinna „NASZ PAPIEŻ  - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”

DLA RODZICA

Okruch mądrości:

1. "Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga".  Koszalin, 1997r.

                                                           (Św. Jan Paweł II)

 

13.05.2020r. Słoneczniki

Temat : "Muzyka wokół nas"

1. Ćwiczenie logopedyczne „Dziwny zegar” – włączanie rezonansu nosowego.

2. Osłuchanie z piosenką „Skaczące nutki”

3. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet „Pszczółki”

4. "Pszczółki"- praca konstrukcyjna według wzoru.

12.05.2020r. Księżyce

Temat: Co zrobić, gdy chce mi się płakać?
- „Figurki” – zabawa ruchowa.
- „Piosenka o beksie” – nauka słów piosenki.
- „Deszczowy kij” – wykonanie instrumentu.
- „Co zrobić, gdy chce mi się płakać?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci oraz słów piosenki „Piosenka o beksie”.
- „Rozśmieszamy płaczącego” – wykonywanie rozweselających okularów.

11.05.2020r. Biedronki

Temat tygodnia: Odkrywamy świat.
Temat dnia: Co widać przez lornetkę.
1. „Czyj to plecak” – rozmowa kierowana.
2. „Lornetka” – zagadka słowna.
3. „Martynka i Arka Noego” – słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat.
4. „Z lornetką wśród zwierząt” –zabawa rozwijająca refleks.
5.”Co wiemy o zwierzętach” – zabawa dydaktyczna.
6. „Patrzymy przez lornetkę” – zabawa bieżna.
7. „Lornetka” – zabawa plastyczno-techniczna.

13.05.2020r. Niezapominajki

Temat:MUZYKA WOKÓŁ NAS

1. „Leśne dźwięki” – słuchanie opowiadania T. Kruczka rozmowa na jego temat.

2. „Wiatr, deszcz, ulewa” – zabawa ruchowa. Eksperymentowanie z dźwiękiem, rozwijanie wyobraźni muzycznej.

3. „Jakie dźwięki słychać w deszczowej krainie? –zagadki słuchowe.

4. Praca z KP2.28 – rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności wyciszenia się, skupienia na pracy.

 

12.05.2020r. Gwiazdki

1.Rozwiązywanie zagadek -ćwiczenie logicznego myślenia i poprawne formułowanie zdań
2. Malowanie farbami portretu ulubionej postaci z baśni/bajki, rozwijanie kreatywności
3.Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem butelek, rozwijanie sprawności fizycznej
4. Zabawa z monetami , rozpoznawanie modelu monet , banknotów ,doskonalenie umiejętności liczenia. Praca z książką ,,Kolekcja przedszkolaka’’

11.05.2020r. Gwiazdki

1.Droga do mądrości- graficzna prezentacja źródeł wiedzy wskazywanych przez dzieci i rodziców.Jak powstaje książka – prezentacja multimedialna, poznawanie zawodów związanych z powstawaniem książki

2.Prezentacja litery ,,R’’- doskonalenie sprawności manualnych z wykorzystaniem kart pracy ,analiza słuchowa wyrazów

3.Bajkowe mądrości –słuchanie wiersza J. Brzechwy  pt. ,, Sowa’’ ,rozważania na temat mądrości płynących  z utworów literackich

4 .,,Roboty ‘’– zabawa ruchowa , rozwijanie  inwencji twórczej.

5. Życzenia książki – prace porządkowe, naprawianie książek.

13.05.2020r. Gwiazdki

1.Zabawa ruchowa "Trampolinek’’ kształtowanie właściwej reakcji na podane hasło

2. Co to za bajka?" – zabawa z rodzicem .Rozbudzanie   zainteresowań czytaniem książek, wzbogacanie słownictwa, pobudzanie aktywności we współpracy z biblioteką.

3.Nauka słów i melodii piosenki pt. Kraina czarów ’’W.Próchniewicz - rozwijanie umiejętności wokalnych.

4.,,Akcja transformacja’’- zabawa plastyczna, modyfikowanie prostych kształtów, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia

 

12.05. 2020r. Rybki

Temat dzienny: Mała orkiestra
-Głowa,ramiona, kolana, pięty- zabawa ruchowa do piosenki.
-Praca z KP4.17a/b- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie umiejętności odczytywania prostych wyrazów, rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawę.

11.05.2020r. Słoneczniki

Temat: "Wesołe piosenki".

1. Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Kto się boi smoka”.

2. Zabawa „Co to za zwierzę” – rodzic mówi nazwę zwierzaka z wiersza: smok, lis, foka a dziecko pokazuje za pomocą gestów dane zwierzę.

3. "Kolorowy smok" -praca konstrukcyjna według wzoru z wykorzystaniem W.37

4.Oglądanie ilustracji i filmu o dzwonkach chromatycznych (cymbałkach). Kolorowanie instrumentu- dzwonki chromatyczne

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Do czego zaprasza instrument”

13.05.2020r. Rybki

Temat dzienny: Muzyka wokół nas.
-"Memory obrazkowo-naśladowcze"- doskonalenie pamięci wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętnosci stosowania zasad podczas rozwiązywania gier.
-"Jaki to instrument?'- doskonalenie percepcji słuchowej, doskonalenie słuchu fonemowego, słownictwa czynnego.
-" Malowanie uzyki"- rozwijanie umiejętności ilustrowania treści utworu za pomoca środków plastycnych.
-Praca z KP4.18a,b- doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności mięsni nadgarstka, dłoni, i palców.

12.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Muzyka współczesna”
➢ „Gatunki muzyczne”- zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi.
➢ „Gitara a gitara” –określanie podobieństw i różnic w wyglądzie instrumentów.
➢ Praca w KP4.15(5latki)-doskonalenie percepcji słuchowej
Praca w KZ –„Kraina muzyki”(6latki)-tworzenie zbiorów wg. instrukcji.
➢ Pląsy muzyczne- zabawa relaksacyjna
➢ „Kostka” –zabawa matematyczna
➢ Gitara- praca techniczna.

11.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Instrumenty dawniej i dziś".
1. „Dawne instrumenty”- prezentacja
2. „Jakie znasz instrumenty?”- wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe, klasyfikowanie instrumentów.
3. Praca w KP4.14ai b(5latki)-analiza słuchowa nazw instrumentów/Praca w KP4.17a i b (6latki)- łączenie sylab w wyrazy, pisanie nazw instrumentów po śladzie.
4. „Czasem słońce czasem deszcz”- opowiadanie Pani Muzyki
5. „Skąd pochodzą dźwięki?”-rozpoznawanie instrumentów po odgłosach.
6. Nauka piosenki „Hymn krainy muzyki”

13.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Muzyka klasyczna”
1. Wysłuchanie i omówienie opowiadania A. Frączek pt. „Koncert”.
2. „Gdzie można usłyszeć muzykę?”- mapa myśli.
3. Praca w KP4.16aib(5latki)- przeliczanie i spostrzeganie/ Praca w KP4.18aib(6latki)- odtwarzanie rytmów narysowanych w zadaniu.
4. Blok o emocjach – trema. Jakie to uczucie. Sposoby radzenia sobie z tremą.
5. „Żywe instrumenty”- zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię.
6. Utrwalenie słów piosenki :”Hymn krainy muzyki”

11.05.2020r. Księżyce

Temat: Co mnie cieszy?

- "Co mówi lusterko?"- zabawa dydaktyczna

- "Co mnie cieszy"? -rozmowa na temat sytuacji wywołujących różne uczucia na podstawie KP2.37 i doświadczeń dzieci

- "Zagraj mi coś kochana.. "- zabawa muzyczno-taneczna.

"Uśmiechnięta twarz"- praca plastyczna

8.05.2020r. Słoneczniki

Temat dnia: „Lubię czytać - biblioteka”

1.„Nasza biblioteczka” – oglądanie i omawianie różnych książeczek, określenia: okładka, strona, kartka, ilustracja, obrazek

2.„W bibliotece”-  układanie historyjki obrazkowej (praca z W.35 )

3.Utrwalenie piosenki „Kolorowa książka

12.05.2020r. Angielski 3,4,5-latki

Temat: : Fun time- konsolidacja materiału leksykalnego.
1. Powtórzenie, utrwalenie : Numbers, body patrs/ Liczby, części ciała w piosenkach
- „How many fingers”
- „Let’s count”
2. Siedem kroków - wyliczanka zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci.
3. Zabawa ruchowa: Ready? steady? go!
4. Powtórzenie kolorów i cyfr. Karta pracy : pokoloruj po cyfrach

Rytmika 11.05-12.05.2020r.

1.Zabawy muzyczne ze śpiewem:
- Zabawa rytmiczna z piosenką " My, właśnie my".
- Rytmiczna rozgrzewka w podskokach.
- Dźwięki wysokie i niskie w podskokach.
- Klucz wiolinowy i basowy.
2. "Bzycząca zabawa"/ słowa M. Majewska, muzyka A. Zagajewski/- nauka słów piosenki, wspólne muzykowanie.
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu i muzyki;
- aktywizacja środowiska przedszkolnego

8.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Idziemy do biblioteki”

1. Utrwalenie słów i melodii piosenki „Bajeczki”

2. Zasady zachowania się w bibliotece – rozmowa na temat zasad panujących w bibliotece w oparciu o doświadczenie i przekaz słowny

3. „Z czym Ci się to kojarzy?” – zabawa słowna

4. „Gdzie postawię książkę?” – karta pracy

5. „Umiem to zaśpiewać” – utrwalanie poznanych piosenek

6. Zasady korzystania z książek – film edukacyjny

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.