^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności MPS Nr 4 w Mławie

26.05.2020r Słoneczka

Temat: „Moja mama”
1. „Słoneczko z mamą” - poszerzenie słownika, podawanie nazw cech.
2. „ Moja mama” - doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Technika niedokończonych zdań.
3. „ Bukiet dla mamy” - zabawa matematyczna.
4. Praca w KP4.22 (5latki), KP4.24 a i b (6latki)
5. „Mama w pracy” - rysowanie przez dzieci mamy w pracy.

26.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Zabawy z mamą.
1. „Czym zajmuje się w domu mama? - rozwiązywanie zagadek słownych.
2. „Sposób na pomoc dla mamy” – słuchanie wiersza J. Papuzińskiej pt. „Robotek” i rozmowa na temat jego treści.
3. "Z moją mamą lubię…” – praca w PK4 s.18-19.
4. „Piosenka o sprzątaniu w domu” – nauka słów i melodii piosenki, improwizacja ruchowa.
5. „Zróbmy to razem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
6. „Porządek w swoim pokoju” – prace porządkowe.

26.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Kwiaty dla Mamy”

1. „Kocham mamę”- rozmowa na temat relacji dzieci z ich mamami oparta na zdjęciach, ilustracjach i treści wiersza.

2. Osłuchanie z piosenką „Misiowa hulajnoga”

3. „Puzzle z mamą” – składanie obrazka z części

4. „Ramka dla mamy” - praca plastyczna z W.50

5. Utrwalenie nazwy miesiąca, nazw dni tygodnia i pór ro

26.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Lubię robić niespodzianki".
1. "Wiosenne kwiaty" - usprawnianie percepcji wzrokowej, usprawnianie małej motoryki.
2. "Moi rodzice"- rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
3. "Tralala dla mamy i taty" - nauka piosenki, zachęcanie dzieci do przygotowania niespodzianki.
4. "Niespodzianka" - praca plastyczna.
5. "Jajo" - usprawnianie narządów mowy, ćwiczenia pionizujące język.

26.05.2020r. Księżyce

Temat: Kwitek dla mamy
1.Rysunek dla mamy- nauka słów piosenki.

3. „Kocham mamę” – quiz. Sprawdźmy jak dużo wiesz o swojej mamie
4. „Dziś mamusi twoje święto”- nauka wiersza na pamięć
5,„ Ramka dla mamy” – praca z W.50. Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.

26.05.2020r. Kotki

 

Temat: Mój tata.

1. Praca z wierszem P. Pollaka pt. „Wesoły tata”.

2. „Słoneczko z tatą”- doskonalenie umiejętności opisu i wypowiedzi.

3. „Jak pomóc tacie?”- kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Prace plastyczne: „Tata w pracy”, „Zakładka dla tatusia”.

5. Praca z karta pracy – doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

26.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Aktywnie , rodzinnie ,zdrowo’’

 1.,,Słuchanie opowiadania pt. ,,Dobra to chatka gdzie mieszka matka’’ – wysłuchanie opowiadania , rozmowa na temat uczuć , próby nazywania  i zdefiniowania  uczuć nastrojów i stanów emocjonalnych

2,,Moja mama i tata ’’- doskonalenie umiejętności dostrzegania i opisywania cech charakteru i wyglądu ,rysowanie rodziców.

3.,, Nauka słów i melodii piosenki połączona z zabawą ilustracyjną pt, Uśmiechnij się ‘’.Doskonalenie  umiejętności wokalnych.

4.Kreatywne poduszki – zabawy ruchowe  . Doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej .

26.05.2020r. Słoneczniki

Temat:" "Lubię robić niespodzianki"

1. Osłuchanie  z piosenką „Tralala dla mamy i taty”.

2.  "Niespodzianka"- zabawa plastyczna z wykorzystaniem masy solnej, plasteliny lub gliny.

3. Oglądanie teatrzyku pacynek z okazji "Dnia Mamy"

4. Wspólna zabawa przy piosence z mamą .

Katecheza 17 – 22.05-29.05.2020

Grupa 3-4 latki

Poznanie prawdy o miłości macierzyńskiej.

Kształtowanie postawy miłości i szacunku wobec naszych mam.

Temat: Kocham moją mamę.

Zaproszenie do odkrywania miłości matczynej.

1. Modlitwa – fragment Litanii Loretańskiej.

2. Opowiadanie  „Dziękuję  Ci, Boże, za mamę – rozmowa na temat opowiadania.

3. Rozmowa kierowana na temat mamy.

4. Piosenka „Mama Królowa” Arka Noego.

5. Zagadka.

6. Modlitwa w intencji mamy.

7. „Kwiatuszek dla mamy”- praca plastyczna.

Grupa 5-6 latki

Zrozumienie prawdy, że należy okazywać mamie miłość.

Wzbudzanie wdzięczności wobec mamy  za okazane serce.

Temat: Nasze mamy są kochane.

Zaproszenie do odkrywania miłości mamy do dziecka.

1. Modlitwa Litanią do Najświętszej Maryi Panny.

2. Pantomima – pokazywanie czynności wykonywanych przez mamę.

3. Mamy nas kochają –pogadanka.

4.Opowiadanie „Dzień Mamy”- rozmowa na temat opowiadania.

6. Modlitwa w intencji mamy.

7. „Kwiatuszek dla mamy” – praca plastyczna.

DLA RODZICA

Okruch mądrości:

1. „Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej.

                                                                       Zofia Kossak

2. „Matka jest geniuszem dziecka”

                                                                       Fryderyk Hegel

 

Rytmika.25-26.05.2020r.

1.Zabawy muzyczne ze śpiewem:
- Zabawa rytmiczna z piosenką , "My właśnie my", "Pięć plauszków ". 
- Ćwiczenia z liczeniem w podskokach.
2." Dla mamy "- piosenka dla mamy.
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- rozbudzenie u dzieci  zamiłowania do śpiewu i muzyki;

- aktywizacja   środowiska przedszkolnego

25.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Moi rodzice”
1. „Mama ma zmartwienie” - praca z wierszem D. Wawiłow
2. „Moi rodzice to superbohaterowie, ponieważ” - technika niedokończonych zdań
3. Praca z KP4.23 (5latki)
Praca z KP4.25 a i b (6 latki)
4. Blok zajęć o emocjach - miłość
5. Rodzic superbohater - praca plastyczna

25.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo?”
1. „Halo, słyszysz mnie?” – wykonanie telefonu z kubeczków, nawiązanie dialogu.
2. „Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo?” – rozmowa na temat relacji dzieci i ich rodzeństwa.
3. „Piknik” – praca z KP2.39, wspomaganie rozwoju małej motoryki.
4. Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie sprawności ruchowej.
5. „Kocham czytać” – realizacja programu.

25.05.2020r. Kotki

Temat: MOJA MAMA

1. „Moja mama”- doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia doświadczeniami i emocjami, technika niedokończonych zdań.

2.Praca z KP4.22 – portret i opis mamy.

3. ,,Mama w pracy”- rysowanie mamy w pracy, rozmowa na temat wykonywanych zawodów przez mamy.

4.,, Jak mogę pomóc mamie”- uwrażliwienie na konieczność pomocy rodzicom w domu.

5. Nauka piosenki: „Podarujmy mamie” 

25.05.2020r. Rybki

1. „Jaka jest moja mama?” – poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem „mama”, doskonalenie umiejętności wypowiada­nia się na określony temat.
2. Wiersz pt.: "Moja mama"- M.Terlikowska- uwrażliwianie na piękno poezji dziecięcej.
3. Praca z KP4.24a/b – rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania prostych wyrazów, rozwi­janie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej
4. "Niespodzianki dla mamy” – prace plastyczne- rozwijanie mo­toryki małej, kreatywności.
5. Rytmika- cz. 1- Życzenia dla dla Mamy w piosence- rozwijanie wrażliwości muzycznej.

25.05.2020r. Biedronki

Temat tygodnia: Moje mama jest kochana.
Temat dnia: Jak można ucieszyć mamę?
1. „Co czujemy” – zagadki o uczuciach i emocjach.
2. „Czy moja mama jest zawsze uśmiechnięta?” – rozmowa kierowana.
3. „Dziecięce SPA” – masażyk relaksacyjny dla mamy.
4. „Jaką minę zrobi mama?” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „Serce dla mamy” – praca plastyczna z gotowych elementów wyprawki nr 16.

25.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Aktywnie, rodzinnie, zdrowo’’
1.Powiedz kim jest, co robi -rozwiązywanie zagadek o zawodach. Doskonalenie słuchu i koncentracji. Rozmowy z rodzicami na temat wykonywanej pracy. Wymienianie korzyści jakie przynosi praca, rozbudzanie zainteresowania pracą, którą wykonują rodzice
2.Prezentacja litery ,,D’’- doskonalenie sprawności manualnych z wykorzystaniem kart pracy, analiza słuchowa wyrazów
3.Słuchanie opowiadania R.Jędrzejewskiej – Wróbel pt. ,,Mama’’, wdrażanie do uważnego słuchania, uświadomienie znaczenia więzi rodzinnych
4. ,,Prezent dla mamy’’ - praca plastyczna. Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności
5. „Ciasteczka”- wspólne pieczenie ciasteczek owsianych, doskonalenie umiejętności matematycznych w używaniu jednostek wagi i objętości w codziennych sytuacjach

25.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Moi rodzice."
1. "Przeciwieństwa "-swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie - dostrzegania przeciwieństw.
2. "Moi rodzice"- dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.
3. Praca z KP2.31- dostrzeganie przeciwieństw,
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
4. "Kredki siostrzyczki"-zachęcanie do zabaw parateatralnych, rozwijanie kreatywności ruchowej.
5. "Kwiat z dłoni"-przeliczanie w zakresie 1-5 , rozwijanie ekspresji poprzez nadawanie
nowego znaczenia przedmiotom.

25.05.2020r. Księżyce

Temat: Kocham cię, mamo! Kocham cię, tato!
1. „Chcę być jak mama, chcę być jak tata!” – zabawa z elementami pokazywania. Doskonalenia umiejętności naśladownictwa.
2.„Co robimy razem ?” – rozmowa na temat sposobów spędzania czasu z rodziną.
3. „ Kocham cię, mamo! Kocham cię, tato!”-praca plastyczna. Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
4.Zestaw ćwiczeń ruchowych- kształcenie ogólnej sprawności ruchowej
5. Ćwiczenie logopedyczne – ćwiczenia słuchu fonemowego

25.05.2020r. Słoneczniki

Temat :"Moi rodzice."

1. Oglądanie zdjęć przedstawiających rodzinę – omawianie fotografii.

2. Słuchanie wiersza „Dwie połówki” oraz rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza.

3. Praca z KP2.31- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

4. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Dzieci na spacer, dzieci do domu"

5. "Kwiat z dłoni"- rozwijanie ekspresji, przeliczanie w zakresie 1-5.

22.05.2020r. Kotki

 

Temat: GDZIE SŁYCHAĆ MUZYKĘ?

1.,, Gdzie można usłyszeć muzykę?”- mapa myśli.

2.,,Praca z KP4.18-  doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, dekodowanie, łączenie dźwięku z ilustracją.

3.,, Kto pierwszy?”- praca z W.28-30, kształtowanie odporności emocjonalnej po porażce.

4.,,Radzimy sobie z tremą”- ćwiczenia oddechowe.        

22.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Książki w akcji.
1. „Skarga książki” – rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza.
2. „Jak należy dbać o książki?” – rozmowa kierowana.
3. „Jaka to książka?” – zabawa rozwijająca wyobraźnię, praca w KP4 s.13.
4. „Nietypowo z książką” – zabawa ćwicząca mięśnie grzbietu.
5. „Szpital w bibliotece” – wdrażanie do dbałości o książki.

22.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Muzyczne opowieści".
1. "Tańce" - zapoznanie z tańcami standardowymi i rozrywkowymi.
2. "Kraina radości" - masaż na plecach dziecka do słuchanej muzyki.
3. "Tor przeszkód"- usprawnianie małej motoryki.
4."Wyczaruj obrazek"- rozwijanie wyobrażni.

22.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „O czym opowiada nam muzyka?”

1. „Piosenka o beksie” – utrwalenie słów i melodii piosenki.

2. „O czym opowiada nam muzyka?” – rozmowa na temat przekazu muzycznego na podstawie utworu „W grocie króla gór” Edwarda Griega lub „Marzenie” Roberta Szumana.

3. Impresje ruchowe do utworu muzycznego.

4. „Teraz czuję jak pada deszcz” – malowanie w rytm muzyki Fryderyka Chopina „Preludium Deszczowe” OP 28 nr 15

5. „Muzykujemy” – gra na instrumentach, opowiadanie muzyką.

22.05.2020r. Rybki

1.. Uzupełnienia kart pracy- KP4.23b- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie motoryki małej, rozwijanie wyobraźni.
2. „Ilustrujemy ruchem” – zabawa muzyczno-ruchowa do utworu P. Czajkowskiego Walc kwiatów.
3.  Wysłuchanie wybranej bajki muzycznej- kształtowanie pozytywnych emocji.

22.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Sekrety latających zwierząt’’

1.Ćwiczenia percepcji wzrokowej podczas kolorowania według kodu literowego

2 .Zabawa muzyczno- ruchowa  wg . słów i melodii piosenki ,,Pszczoła’’

3.Kolorowy korowód- zabawa dydaktyczna, ćwiczenia w odtwarzaniu sekwencji rytmicznych na konkretach

4.,, Biedronka’’- wycinanie czarnych kropek i innych elementów, przyklejanie ich do papierowych talerzyków   , doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności .Realizacja elementów  programu ,,Mali artyści- kolorowy świat plastyki.

22.05.2020r. Słoneczniki

 Temat dnia: "Jak tu pięknie i wesoło"

1. Rozwiązywanie zagadek słownych Łąka". 

2.  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej "Tęczowa łąka". Wskazywanie odpowiedniego obrazka podczas czytania wiersza. Składanie w całość pociętych obrazków owadów.

3. Taniec kwiatów” – improwizacja ruchowa do utworu P. Czajkowskiego

,,Walc kwiatów” Dzieci według własnego pomysłu tańczą w rytm muzyki.

22.05. 2020r. Księżyce

Temat: Wiem jak, bezpiecznie chodzić po lesie!

1.„Kto tak hałasuje?” – rozmowa na temat zwierząt mieszkających w lasach i niebezpieczeństw z tym związanych na podstawie informacji i własnych doświadczeń.
2. „Ciiiii” – Kształtowanie umiejętności mówienia szeptem.
3. Zestaw ćwiczeń ruchowych- kształtowanie sprawności ruchowej.
4.„Kto mieszka w lesie?” – praca z KP2.45 – poznanie zasad zachowania się w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie.
5. „Grzybki” – zabawa paluszkowa-symboliczne zapisywanie treści wiersza.

22.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Wczuwamy się w emocje innych”
➢ „Co czuł bohater?”- określanie odczuć bohaterów bajek i innych historii znanych dzieciom.
➢ Empatia- wyjaśnienie pojęcia.
➢ „Komiks”- praca KP.21b(5latki)-ćwiczenia w czytaniu./Kp4.23b(6latki)- ćwiczenie wyobraźni, doskonalenie motoryki małej.
➢ Jak mogę pomóc?”- zabawa dydaktyczna, rozbudzenie empatii.
➢ Blok o emocjach- gniew. Analiza treści wiersza D. Niemiec pt. „Gniew Gniewka”
➢ „Czego się nauczyłam/nauczyłem?”- podsumowanie wiadomości o emocjach.

21.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Nasze ulubione książki.
1. „Dlaczego trzeba czytać książki?” – rozmowa kierowana.
2. „Jakie znam książki?” – zabawa z kategoryzowaniem.
3. „Ile książek jest na tej półce?” – zabawa matematyczna, praca z KP4 s.12.
4. „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność skupienia uwagi.
5. „Zakładka do książki” – praca plastyczna.

21.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Uczymy się wyrażać emocje".
1. "Smutna i wesoła muzyka" -
rozpoznawanie nastrojów muzycznych.
2. "Wesoły obrazek" - malowanie farbą wesołej ilustracji do utworu muzycznego pt. "Wiosna"
A.Vivaldiego.
3. "Policz dżwięki" - przeliczanie w zakresie 1-6
usprawnianie małej motoryki.

21.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Sekrety latających zwierząt’’

1,,Jak ptaki nauczyły się budować gniazda’’- wysłuchanie bajki chińskiej , utrwalenie nazw ptaków.

2.  Czy to ptak czy to ssak – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt przez dostrzeganie wspólnych cech

3. ,,Co lata , a co nie?’’-zabawa prawda czy fałsz .Zabawa naśladowcza

4. ,,Kropki biedronki’’ –ilustrowanie ruchem utworu J. Sztaudyngera , ćwiczenia matematyczne

20.05.2020r. Słoneczniki

Temat : "Co dzieje się na łące"
1. Zabawa słuchowa "Co słychać na łące"
2. Zabawa dydaktyczno- matematyczna „ Ile kropek ma biedronka?”
3. Owady na łące- lepienie owadów z plasteliny.
4. Zabawa paluszkowa "Biedronka”.

19.05.2020r.Kotki

Temat :Muzyka współczesna
1.,,Gatunki muzyczne "-poznanie przez wysłuchanie współczesnych gatunków muzycznych.
2.,,Taneczne improwizacje" - taniec swobodny do różnych gatunków muzycznych.
3.,,Praca z KP4.15-doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej.
4.,,Gitara "--praca plastyczna z wykorzystaniem pudełka po chusteczki haha higienicznych.
5.,,Kostka" - zabawa matematyczna.

21.05.2020r. Kotki

Temat :Muzyka relaksacyjna
1.,,Po co nam muzyka? "-burza mózgów-doskonalenie myślenia przyczynowo - skutkowało.
2.,,Namalujmy muzykę" - malowanie dziesięcioma palcami do muzyki-rozwijanie ekspresji muzycznej i plastycznej.
3.,,Wprowadzenie litery H, h-praca z KP4. 16a doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.

20.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Czy to bajka, czy nie bajka.
1. „Kto to jest” – rozwiązywanie zagadek słownych.
2. „Co by było, gdyby…?” – zabawa rozwijająca kreatywność.
3. „Pomieszane bajki” – zabawa słuchowa.
4. „Bajkowa gimnastyka” – ćwiczenia gimnastyczne.
5. „Kubuś Puchatek” – praca plastyczna.

19.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Czerwony Kapturek.
1. „Co to za bajka?” – zagadka ilustracyjna.
2. „Czerwony Kapturek” – rozmowa inspirowana bajką.
3. „Czego uczą nas bajki?” – rozmowa kierowana.
4. „Opowiedz mi jeszcze raz bajkę” – układanie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem Wyprawki nr.14.
5. „Roztargniona mamusia” – zabawa rozwijająca wyobraźnię.
6. „Dzik w lesie” – ćwiczenia gimnastyczne.
7. „Czerwony Kapturek” – praca plastyczna.

21.05.2020r. Motylki

Temat: ”Jak śmiesznie wygląda strach!”.                                      

1. „Piosenka o beksie” – utrwalanie słów i melodii utworu.

2. Opowiadanie R. Piątkowskiej: „Zły sen”.

Rozmowa na temat sposobów radzenia sobie ze strachem.

3. „Jak śmiesznie wygląda strach!”- praca plastyczna.

4. „W domu czuję bezpiecznie” – praca z KP.

5. „Już się nie boję!”- zabawa terapeutyczna.

 

20.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia ." Jak pozbyć się strachu? "
1."Krok do przodu, krok do tyłu" - utrwalenie kierunków do przodu, do tyłu, przeliczanie w zakresie 1- 6.
2. "Przytul stracha" - kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem na podst. wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.
3. "Strachy na lachy" - zapoznanie ze sposobem radzenia sobie ze strachem
poprzez naukę krótkiej rymowanki.
4. Praca z KP2.30-kolorowanie według własnego pomysłu stracha na wróble.
5. "Kolorowe koła"- układanie dowolnych kompozycji z kół według własnej wyobrażni.

19.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia :"W płaczu nie ma nic złego".
1."Zwierzęta śpiewają"-zabawa logopedyczna.
2."Co czujesz?"-zajęcia o emocjach.
3. "Pocieszanka"-praca z wykorzystaniem W.38-kształtowanie sprawności manualnej oraz empati.
4. Zabawy plasteliną- usprawnianie małej motoryki.
5. "Rock and roll" - taniec na poprawę humoru.

21.05.2020r. Słoneczniki

Temat: "Kwiaty majowej łąki"

1. Oglądanie roślin łąkowych na ilustracji.

2. Nauka słów i melodii do piosenki "Rosną sobie kwiatki na łące"

3. Zabawa z pokazywaniem Wianek dla mamy" .

4. Ćwiczenia dzwiękonaśladowcze "Odgłosy łąki".

20.05.2020r. Kotki

Temat :Muzyka klasyczna
1.,,Koncert "-wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek,udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści. Doskonalenie uważnego słuchania i pamięci.
2.,,Orkiestra"-wypowiedzi dziecka na podstawie własnych doświadczeń.
3.,,Praca z KP4. 16a,16b-zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzeganie, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenia słuchowe.
4.,,Pp mojej prawej stronie... "-zabawa doskonaląca lateralizację.

19.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Sekrety latających zwierząt’’

1.,,Gość’’-wysłuchanie opowiadania W.Widłaka  . Rozmowy o ptakach z najbliższego środowiska

Obserwacje przyrodnicze  ptaków.

2. Budowle ptaków- rozmowy przy obrazkach, wzbudzanie podziwu dla zdolności konstrukcyjnych zwierząt oraz poszanowania dla ich  pracy

3.Zabawa rytmiczna- eksperymentowanie rytmem

4.,, Ptaszki’’- praca plastyczna , lepienie z  plasteliny z wykorzystaniem materiału  przyrodniczego. Doskonalenie sprawności manualnej i  rozwijanie kreatywności.

21.05.2020r. Rybki

1. "Tajemnicza przesyłka"- kształtowanie wrażliwości, rozwijanie fantazji i wyobraźni, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
2. "Przytul stracha"- M.Strzałkowska- słuchanie wiersza.
3. Uzupełnianie kart pracy- KP4.22b,23a.- rozwijanie umiejętności odczytywania symboli, sprawności motoryki małej i prawidłowego chwytu pisarskiego.
4. Wartości rytmiczne.

20.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: "Sekrety latających zwierząt’’
1."Pożyteczne owady" – dostrzeganie pożytecznej roli niektórych owadów, uzasadnianie swojego zdania
2.Słuchanie wiersza ,,Motyl’’ D. Gellner - poznanie cyklu rozwojowego motyla
3.,,Pszczoła’’—praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem rurek od papieru toaletowego. Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności
4. Nauka słów i melodii piosenki pt. ,,Pszczoła’’ - improwizacja ruchowa
5. Teatrzyk kamishibai pt. ,,Królowa Pszczół’’ W. Grimm

19.05.2020r. Słoneczniki

Temat" "Biedroneczki"
1. Omówienie wyglądu biedronki na podstawi ilustracji.
2. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Mała biedroneczka. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu
3. Zabawa ruchowa "Biedronki na listki"
4. "Biedronka"- praca plastyczno- techniczna, rozwijanie pomysłowości oraz rozwijanie motoryki małej .

21.05.2020r. Księżyce

Temat: Kto mieszka w lesie?
1. „Ptak Nijaki” – nauka piosenki
2. „Słuchanie wybranego utworu o lesie?” – próba opowiadania wysłuchanego utworu.
3. Kto mieszka w lesie? – rozmowa na temat zwierząt mieszkających w polskich lasach na podstawie doświadczeń dzieci.
4. „Żmija” – praca w W. 54(IV.1, IV.18)
5. „Leśne odgłosy!” – zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

20.05.2020r. Rybki

Temat dzienny: Oswajamy sie z ciemnością.
- "Czarna jama"- J.Papuzińska- doskonalenie umiejętności uważnego słuchnia utworu, rozwijanie logicznego myślenia.
- "Budujemy czarną jamę"- rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności grafomotorycznej
-Uzupenienie karty pracy-KP4.22a- doskonalenie koordynacji i sprawnosci grafomotorycznej, ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskeigo.

19.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „ Co zrobić, gdy chce mi się płakać?”
1. „Piosenka o beksie” – nauka słów refrenu piosenki.
2. „Deszczowy kij” – wykonanie instrumentów.
3. „Co zrobić, gdy chce mi się płakać?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci oraz słów piosenki.
4. „Rozśmieszamy płaczącego” – wykonywanie rozweselających okularów .
5. Utrwalenie nazwy nowego miesiąca maj oraz nazw dni tygodnia.

21.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Jak radzić sobie z emocjami?”
1. Analiza treści wiersza J. Papuzińskiej pt. „Czarna jama”
2. „Jak oswoić ciemność?”- burza mózgów
3. Praca w KP.421a(5latki)- doskonalenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych sposobów wyrażania uczuć/KP.422b i 23a(6latki)-kolorowanie wg. kodu, określanie przyczyn zdenerwowania.
4. „Trząść się ze strachu jak galareta”- doświadczenie, próba wyjaśnienia powiedzenia.
5. „Lisi ogon”- oswajanie strachu na podstawie wiersza M. Bennewicza .
6. „Mój strach”- praca plastyczna.

20.05.2020r. Księżyce

Temat: Ale w ZOO jest wesoło!
1. „Co to za zwierze?” – rozwiązywanie zagadek tematycznych.
2. Zabawa przy piosence "Pingwin"
3.„Ale w ZOO jest wesoło!” – rysowanie pracy przedstawiającej ZOO -rozwijanie zdolności plastycznych.
4. „Piosenki o zwierzętach” – prezentacja poznanych piosenek o zwierzętach.
5. „Od najmniejszego do największego” – praca z KP2.44 – segregowanie zwierząt pod względem wielkości.

19.05.2020r. Księżyce

Temat: Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?
1.„ZOO- utrwalenie słów piosenki z inscenizacją” – kształtowanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej.
2. „Koty” – zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę.
3. Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?– naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
4.„Jaki to zwierzak?” – rysowanie zwierzęcia z wyobraźni
5..„ Rybki” – masaż relaksacyjny- symboliczne zapisywanie treści wiersza.

Katecheza 16 – 18.05-22.05.2020

100  rocznica urodzin

NASZEGO PAPIEŻA – ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Tydzień Papieski 18-24.05.2020

 

Grupa 3-4 latki

Temat: Maryja w życiu Świętego Jana Pawła II.

Ukazanie wielkiej miłości, zawierzenia Matce Bożej przez  Świętego Jana Pawła II.

1. Modlitwa do Świętego Jana Pawła II.

2. Maryja w życiu Karola Wojtyły – film „Mama samego Papieża”.

 3. Maryjność Papieża Jana Pawła II.

 4. Ulubiona pieśń Ojca Świętego „Barka”.

 5. Praca plastyczna  - Akcja w 100 rocznicę urodzin Naszego Papieża - 

„Kwiatuszek dla Świętego Jana Pawła II”.

Grupa 5-6 latki

Temat: Święty Jan Paweł II zawierzył się Matce Bożej – „Totus Tuus” – „Cały Twój”.

Ukazanie wielkiej miłości, zawierzenia Matce Bożej przez  Świętego Jana Pawła II.

1. Modlitwa do Świętego Jana Pawła II. –pieśń „Barka”

2. Maryja w życiu Karola  Wojtyły.

3. Maryjność Papieża Jana Pawła II.

4. Obraz - Święty Jana Paweł II z Matką Bożą Częstochowską – puzzle

5. Praca plastyczna  - Akcja w 100 rocznicę urodzin Naszego Papieża –

 „Kwiatuszek dla Świętego Jana Pawła II”.

DLA RODZICA

Okruch mądrości:

1. Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, siebie, Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.”

                                                                                  Święty Jan Paweł II

 

20.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Skąd się biorą łzy?”
1. „Gdy mi smutno, gdy mi źle”- giełda pomysłów„
2. „Łzy”- prezentacja nauczyciela, swobodne wypowiedzi dzieci.
3. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”- wysłuchanie utworu R. Piątkowskiej.
4. „Ciasteczka- doskonalenie umiejętności matematycznych w używaniu jednostek wagi i objętości w codziennym życiu.
5. „Poprawiacz nastroju”- praca techniczna z wykorzystaniem różnych materiałów.
6. Praca w KP4.28a(6latki)-pisanie po śladzie wyrazów określających emocje.

19.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Jakie emocje przeżywają przedszkolaki?”
1. „Zły humorek”- analiza treści wiersza Doroty Gellner.
2. „Dobre i złe”- klasyfikowanie sposobów radzenia sobie ze złością na dobre i złe.
3. Praca w KP.4.20ai b (5latki)- rozwój zdolności grafomotorycznych i kreatywności./Praca w KP4.21a ib (6latki)- rysowanie propozycji pomocy dla innych, pisanie po śladzie wyrazów.
4. „Matematyczne dylematy”- dzielenie po ileś, dzielenie po równo.
5. „Ukryte słowa” –zabawa dydaktyczna.
6. „Chmurka” – praca plastyczna techniką kolażu.

20.05.2020r. Angielski 3,4,5-latki

 

TEMAT: My family part II. Moja rodzina cz. II.

1. Prezentacja multimedialna dotycząca tematu.

2. Propozycje zabaw ruchowych: „Tower”, „Who is missing?”, „Magic eye”.

3. Wykonanie „Mini book”-  słowniczek obrazkowy

4. Zabawa w puzzle on-line.

19.05.2020r. Rybki

Temat dzienny: W płaczu nie ma nic złego
- "Prawdziwych przyjaciół poznaje sie w biedzie"- R.Piątkowska- doskonalenie umiejetnosci uważnego słuchania utworu i wypowiadania sie nt. jego treści;
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr35.- rozwijanie siły i sprawności
- Uzupełnianie kart pracy- KP4.21a/b- rozwijanie empatii, sprawności manualnej, doskonaleni eumiejętnosci rozpoznawania emocji.

Rytmika18.05-19.05.2020r.

1.Zabawy muzyczne ze śpiewem:
- Zabawa rytmiczna z piosenką My, właśnie my- utrwalenie słów i melodii.
- Rytmiczna rozgrzewka w podskokach.
- Wartosci rytmiczne.
 2. " Małe wygibasy"- piosenka.
- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- rozbudzenie u dzieci  zamiłowania do śpiewu i muzyki;

- aktywizacja   środowiska przedszkolnego

20.05. 2020r. Motylki

Temat dnia: „Ciemność jest niezwykła!”
1. „Celne rzuty” – zabawa z elementem rzutu.
2. „Ciemność jest niezwykła!” – rozmowa na temat ciemności i oswajanie się z nią na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”.
3. „Straszydło” – praca z W.49
4. „Tańczące straszydła” – zabawa muzyczna.
5. „Dziecięca matematyka” – realizacja programu.

19.05.2020r. Angielski 3,4,5-latki

 

TEMAT: My family members. Członkowie mojej rodziny.

1. Utrwalenie słownictwa dotyczącego członków rodziny w piosenkach i filmikach animowanych.

2. "Finger family" zabawa paluszkowa przy piosence,  wykonanie paluszkowych pacynek.

3. Gry on-lie dla młodszych i starszych dzieci dotyczące członków rodziny.

4. Zabawy dydaktyczne: szukanie różnic, dopasowywanie cieni.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.