^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności MPS Nr 4 w Mławie

4.06.2020r. Księżyce

Temat: O czym marzysz?
1.„Jestem podróżnikiem – zapoznanie się z piosenką.
2. „O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeń dzieci. Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi .
3. „Moje marzenie” – malowanie farbami – rozwijanie umiejętności plastycznych.
4. Jestem podróżnikiem- nauka piosenki i inscenizacji do niej. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji
5.„Co przedstawia mój rysunek?” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

4.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Prawa dziecka”
➢ „UNICEF”- zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji.
➢ „Prawda- nieprawda”- zabawa ćwicząca logiczne myślenie.
➢ Piosenka o prawach dziecka.
➢ Praca w KP4.28(5latki)- doskonalenie zdolności grafomotorycznych/Praca w KP4.29aib(6latki) - dopasowywanie treści do obrazka, rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć.
➢ „Duże sprawy w małych głowach”- wysłuchanie audiobooka, rozmowa na temat praw dzieci niepełnosprawnych.

4.06.2020r. Słoneczniki

Temat: "Nasze marzenia"

1. "Dyzio marzyciel"- swobodne wypowiedzi dzieci o marzeniach Dyzia oraz własnych na podstawie wiersza.

2. Praca z KP2.34- usprawnienie motoryki małej poprzez samodzielne rysowanie marzenia Dyzia, oraz własnego marzenia

3. "Poszukiwacze skarbów"- zabawa sensoryczna, uwrażliwienie zmysłu dotyku.

4. "Kotki i piłeczki"- zabawa z elementem czworakowania.

 

3.06.2020r. Motylki

Temat dnia : Czy mogę kogoś odwiedzić?

1. "Nad przepaścią" - zabawa z elementem równowagi.
2. "Jak się zachować, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy?" - rozmowa na temat zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza "Kwoka" J. Brzechwy. Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy.
3. "Grupa przyjaciół" - wykonanie postaci dzieci z rolek papieru toaletowego.
4. "Dziecięca matematyka" - realizacja programu.

3.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Rodzinne zabawy.
1. „Tatuś” – słuchanie opowiadania
H. Pietrusiewicz i rozmowa na temat sposobów pomagania rodzicom.
2. „Rodzinny piknik” – praca w KP4 s.22-23.
3. „Spójrz i zapamiętaj” – zabawa dydaktyczna.
4. „Górska wspinaczka” – zabawa z elementem równowagi.
5. „Moja mama, mój tata” – praca plastyczna kolorową kredą na chodniku.

3.06.2020r. Gwiazdki

Temat dnia: "Wspólnie się bawimy".
1. "Gąski, gąski do domu" - zabawa inscenizowana, czerpanie radości ze wspólnej
zabawy.
2. "Brzydkie zwierzę" - praca plastyczna inspirowana wierszem D. Wawiłow.
3. "Zburzymy wieżę" - zabawa ruchowa z elementem rzutu do celu.
4. "Wzory" - zabawa sensoryczna, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

3.06.2020r Gwiazki

Temat kompleksowy: „Dzieci ”
1. ,,Prawa i obowiązki’’ T. Plebański – słuchanie i omawianie wiersza, zapoznanie z wybranymi prawami i obowiązkami dzieci.
2. Jak ty lubisz spędzać wolny czas – praca plastyczna. Doskonalenie sprawności manualnej.
3. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence ,,Prawa dziecka’’ rozwijanie poczucia rytmu, tempa.
4. ,,Zapraszamy do podróży’’ – wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech i symboli wybranych państw.

3.06.2020r. Księzyce

Temat: Czy mogę kogoś odwiedzić?
1.„Jestem kulturalny”- wdrażanie do używania słów: proszę, dziękuję, dowidzenia, dzień dobry
2. „Nad przepaścią” – zabawa z elementem równowagi .
3. „Jak zachować się, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy”– rozmowa na temat zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza „Kwoka” Jana Brzechwy.
4.Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształcenie ogólnej sprawności ruchowej
5.„Czy mogę kogoś odwiedzić” – zabawa dydaktyczna.

3.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Mój dzień dziecka”
➢ „Dzień Dziecka na świecie”- sposoby obchodzenia Dnia Dziecka na świecie.
➢ „Daty”- przyporządkowanie dat świąt związanych z rodziną z odpowiednim zdjęciem.
➢ Zabawy dzieci z różnych stron świata- poznanie zabaw dzieci innych narodowości.
➢ Praca w KP4.25 i 26a(5latki)-wypełnienie i omówienie kart na swój temat/Praca w KP4.32a ib(6latki)- ćwiczenie umiejętności czytania prostych wyrazów, odtwarzania wzoru.
➢ „Ja w przyszłości – sesja zdjęciowa”- praca plastyczna w formie kolażu.

3.06.2020r. Kotki

Temat: DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.
1.,,Dzieci świata”- praca z wierszem Wincentego Fabera. 2. ,,Dzieci na świecie”- praca z mapą, omówienie strojów dzieci z różnych stron świata.
3. „Uczta u Motylków”- wysłuchanie opowiadania A. Filipowskiej, rozmowa na jego temat.
4. „Muzyka świata”- wysłuchanie muzyki, dobieranie odpowiednich zdjęć.
5. Karty pracy- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi i zdolności grafomotorycznych, percepcji słuchowej

INFORMACJA!!!

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/248/2020 r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Samorzadiwego Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mławie ul. Z. Krasińskiego 7 do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul. Ordona 14.
W związku z włączeniem, placówka zostaje i będzie nadal funkcjonowała na ul. Krasińskiego 7 w dwóch budynkach A i B.

2.06.2020r. Kotki

Temat: JESTEŚMY DZIEĆMI

1. „Portret”- zabawa w rysowanie swojego portretu, doskonalenie sprawności manualnej.                                                                         

2.  „Ja w przyszłości - określenie przez dziecko zawodu, który chce wykonywać w przyszłości. Praca plastyczna, technika dowolna.                                                                                                                                                     

3. Wykonywanie kart pracy na temat samego siebie.                                                                                              

  4. Ćwiczenia gimnastyczne.

 

2.06.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Nasze obowiązki".
1. "Gdybym"- zabawy parateatralne na podstawie wiersza A. Widzowskiej- Pasiak.
2. "Moja dzisiejsza zabawa to" - kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru według własnych zainteresowań.
3. "Nasze obowiązki" - kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
4. Praca z KP2.32 - rozumienie pojęć: krótki, długi, przeliczanie w zakresie 1-3, poszerzanie zakresu liczenia.
5. "Wesołe i smutne dzieci" - zabawa orientacyjno-porządkowa, reagowanie na nastrój w muzyce.
6. "Skacząca piłka" - usprawnianie czubka języka.

2.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Nasze wspaniałe rodziny.
1. „Moja rodzina” – rozmowa zainspirowana zagadką.
2. „Rodzina jest…” – rozmowa przy obrazku, tworzenie listy atrybutów rodziny.
3. „Czyj to dom?” – zabawa dydaktyczna.
4. „Aktywna rodzina” – praca w Wyprawce nr.15.
5. „Kocie zabawy” – zabawa z elementami czworakowania.
6. „Moja rodzina z figur geometrycznych” – praca plastyczna.

2.06.2020r. Motylki

Temat dnia :" Mój kolega z Afryki".

1."List od chłopca z Ugandy" - rozmowa na temat życia dzieci z Afryki na podstawie zdjęć i opowiadania chlopca.

2. "Mój dzień w Polsce" - rozmowa z dziećmi i praca plastyczna.

3. "Dzieci z różnych zakątków świata" - praca z KP. 2.41.

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych - kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej.

2.06.2020r. Słneczniki

Temat:" "Nasze prawa i obowiązki"

1. Zabawa -nasze prawo- zapoznanie z wierszem W. Szwajkowskiego, poznanie praw dziecka. Osłuchanie z piosenką "Prawa dziecka"

2. "Moja zabawa"- zabawa rytmiczna z tekstem.

3. Praca z KP2.33- rozumienie pojęć długi, krótki, przeliczanie w zakresie 1-3.

4. Zabawa matematyczna "Gdzie jest ta zabawka?

2.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: ,,Dzieci ”

1. Prezentacja litery ,,W’’, analiza słuchowa wyrazów- ćwiczenia grafomotoryczne. Praca z książką

2.Zabawa dramowa , rozwijanie wyobraźni, fantazji ,i świadomości własnego ciała

3.Dzieci na świecie – rozmowy przy obrazkach ,dostrzeganie cech charakterystycznych wyglądu ,kultury i środowiska mieszkańców.

4.,Mój kolega na innym kontynencie’’- zabawa plastyczna .Rozwijanie umiejętności rysowania

2.06.2020r. Księżyce

Temat: Mój kolega z Afryki
1.„Międzynarodowa przywitanka” – powitanie w różnych językach. Pobudzenie u dzieci ciekawości świata.
2. „Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
3. „Mój kolega z Afryki” – rozmowa na temat życia dzieci w Afryce na podstawie zdjęć
4. „Mój dzień w Polsce ”- rozmowa z dziećmi i praca plastyczna. Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
5.„ Dzieci z różnych zakątków świata”” – KP 2.41.Wdrażanie do umiejętności logicznego liczenia.

2.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Z wizytą u moich rówieśników”
➢ „Polubić różnice” nauka na pamięć wiersza Dominiki Niemiec.
➢ „Różnię się od ciebie… jestem do ciebie podobny”- zabawa dydaktyczna na temat podobieństw i różnic.
➢ Nauka piosenki pt. „Kolorowe dzieci”
➢ Praca w KP4.31aib(6latki)-odnajdywanie wspólnych cech dzieci na zdjęciach, rysowanie symboli.
➢ „Mój portret”- praca plastyczna

2.06.2020r.Rybki

Temat : " Dzieci na świecie"
" Dzieci świata"- W.Faber- wiersz– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu.
„Dzieci z różnych stron świata” – poszerzanie słownika czynnego dzieci o skoja¬rzenia związane z podobieństwem dzieci z różnych zakątków świata i różnicami między nimi.
- Praca z KP4.30a,b – rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, dodawania w zakresie 10.

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzymy Wam dzieciaki miejcie wesołe buziaki. Lodów w każdą niedzielę i prezentów wiele. Niech Wam się spełniają wszystkie pragnienia, przyjmijcie od nas te wszystkie życzenia. Rośnijcie duzi, dzielni i zdrowi w stu procentach odlotowi. Bądźcie pomocni jak komputer, szybcy jak japoński skuter. Sympatyczni jak maskotki , słodziutcy jak szarlotka.

Życzą :
Dyrekcja, Kochane Panie oraz wszyscy pracownicy
MPS NR4

Katecheza 19 – 01.06-05.06.2020

Grupa 3-4 latki

Temat: Dzień Dziecka.

Pogłębienie prawdy, że jesteśmy dziećmi Boga i należymy do niego.

Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za to, że uczynił nas swoimi dziećmi.

Przypomnienie praw dziecka do nauki, zabawy, miłości rodziców.

1. Posłuchajcie piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”.

3. Opowiadanie „Grzeczny Adaś” – analiza opowiadania.

4. Zabawa do piosenki „Woogie-boogie”.

5. Zadanie do wykonania – namaluj prezent, jaki chciałabyś otrzymać na Dzień Dziecka.

Grupa 5-6 latki

Temat: Dzień Dziecka.

Pogłębienie prawdy, że jesteśmy dziećmi Boga i należymy do niego.

Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za to, że uczynił nas swoimi dziećmi.

Przypomnienie praw dziecka do nauki, zabawy, miłości rodziców.

1. Posłuchajcie piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”.

2. Wiersz pt. „Dzień grzecznego Adasia” Władysława Bełzy – analiza wiersza.

3. Czytanie z Ewangelii Św. Łk 6,31- analiza tekstu biblijnego.

4. Zabawa do piosenki „Woogie-boogie”.

5. Zadanie do wykonania – namaluj prezent, jaki chciałabyś otrzymać na Dzień Dziecka.

DLA RODZICA

Okruch mądrości:

1. "Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny."

                                                                                  Św. Jan Paweł II

 

2. „Jeżeli nie wiadomo, o co dziecku chodzi, to chodzi o miłość.”

 

                                                           Jerzy Snopek

 

Rytmika 01.06- 04.06.2020r.

1. "Piosenka o prawach dziecka"-  Mała Orkiestra Dni Naszych/ sł. i muz. Jerzy Kobyliński/.
Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wrażliwości muzycznej, aktywizacja środowiska przedszkolnego.
2. Zabawy muzyczne ze śpiewem- "Hopsasanki zabawianki" i  "Śpiewanki pokazywanki".

1.06.2020r. Niezapominajki

Nasze prawa: Temat dnia.
1. "Nasze zabawki"-kształtowanie umiejętności
klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
2. "Zabawa- nasze prawa "- zapoznanie z wierszem W.Szwajkowskiego, poznanie swoich praw.
3. "Moja zabawa"- zabawa rytmiczna z tekstem.
4. "Tomek zaprasza do zabawy"'- kształtowanie postaw kolezeńskich.
5. "Kotki i piłeczki "- zabawa z elementem czworakowania.
6. "Co do czego pasuje?" - tworzenie własnych kolekcji, klasyfikowanie wedlug podanej cechy.

1.06.2020r. Biedronki

Temat dnia: Świętujemy Dzień Dziecka.
1. „Dzień Dziecka” - słuchanie opowiadania A.Galicy i rozmowa na jego temat.
2. „Prawa i obowiązki dziecka” – rozmowa kierowana.
3. „Wszystkie dzieci nasze są” – nauka piosenki połączona z zabawą ilustracyjną.
4. „Kolorowanki” – karty pracy.
5. „Ruch to zdrowie” – zabawy ruchowe.
6. „Tak świętuje” – praca plastyczna lub zdjęcia.

1.06.2020r. Kotki

 

Temat: WSZYSTKIE DZIECI NASZE SA

1. „Co mam podobnego”- rozmowa nt. podobieństw i różnic między dziećmi na świecie.

2.Praca z Kartą pracy –doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, kodowanie.

3.,,Różnice”- zabawa z piłką w zadawanie pytań , doskonalenie umiejętności kategoryzacji.

4. Ćwiczenia gimnastyczne.

1.06.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: „Dzieci ”

1.Zabawa  ruchowa ,,Dzień radości’’- rozwijanie sprawności  fizycznej dzieci.

2.Wiosenny pokaz mody dziecięcej” – prezentowanie strojów .

3.Słuchanie utworu pt.,, O Wesołej Ludwiczce’’- uświadomienie dzieciom wartości koleżeństwa na podstawie opowiadania

 4.,,Nasze małe wspominki’’- układanie puzzli. Doskonalenie  koncentracji  i spostrzegawczość

1.06.2020r. Słoneczniki

Temat : "Dzień dziecka"

1. "Zabawki"- zabawa ruchowa naśladowcza.

2. Osłuchanie z piosenką  o dzieciach z różnych stron świata "Jesteśmy dziećmi"

3. "Czym się dzieci bawią"- nazywanie zabawek łączenie w pary (karta pracy) lub segregowanie zabawek we względu na kolory.

4. Kolorowanie rysunku lub rysowanie swojej ulubionej zabawki

 

1.06.2020r Rybki

- "Piosenka o prawach dziecka " w wykonaniu zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych– rozwijanie pamięci słuchowej, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
- „Nasze prawa” – praca plastyczna, rozwijanie umiejętności wy­rażania myśli za pomocą środków plastycznych,rozwijanie sprawności małej motoryki.
- Praca z KP4.29a,b – rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania prostych wy­razów, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
- „Prawa i obowiązki” – praca z KZ- rozmowa nt. praw i obowiązków dzieci.

1.06.2020r. Motylki

Temat dnia :Jakie są moje prawa i obowiązki?
1."Prawa dziecka" - rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza M. Brykczyńskiego. Poszerzanie słownika dzieci.
2." Co robimy razem?"- zabawa w pantomime.
3. Karta pracy, W. 53. "Przeplatanka".
4.Zapoznanie z nazwą NOWEGO miesiąca - CZERWIEC. Utrwalenie nazw poznanych miesięcy, pór roku i dni tygodnia.
5. "Kocham czytac" - realizacja programu.

1.06.2020r. Księżyce

Temat: Jakie są moje prawa i obowiązki?
1.„Kic, kic” – zabawa ruchowa. Doskonalenia umiejętności liczenia i koncentracji słuchowej.
2.„Jakie są moje prawa i obowiązki?” – rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci na podstawie doświadczeń dzieci, wiersza Janusza Korczaka „Prawa i obowiązki
3. Inscenizacja ruchowa „Dwie rączki”
4.„Co robimy razem?” – zabawa z elementem pantomimy – pobudzenie do działań artystycznych .
5.„Przeplatanka” praca z Wycinanką 53 Doskonalenie umiejętności manualnych.

29.05.2020r. Księżyce

Temat- „Jak to jest kiedy ma się rodzeństwo?”
1.„Halo słyszysz mnie?”- wykonanie telefonów z kubeczków, nawiązanie dialogu.
2. „Misiowata hulajnoga” – zabawa przy piosence.
3.„ Jak to jest kiedy ma się rodzeństwo?”- rozmowa na temat relacji dzieci a ich rodzeństwem.
4. „Piknik” – praca z KP2.39 Wspomaganie rozwoju małej motoryki.
5.”Mama ukryła?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie pamięci wzrokowej.

27.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Zrobię portret taty!”

1. „Misiowa hulajnoga” - utrwalenie piosenki.

2. „Zrobię portret taty! ”-rozmowa na temat święta taty na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania R. Piątkowskiej.

3. „Opaski indiańskie”- prac z W.50-51, wykonanie prezentu dla taty.

4. „Dziecięca matematyka” realizacja programu.

1.06.2020r. Słoneczka

Temat: „Dzieci na świecie”
➢ Analiza tekstu wiersza Wincentego Fabera pt. „Dzieci świata”
➢ „Dzieci z różnych stron świata”- prezentacja zdjęć dzieci z różnych stron świata i ich domów.
➢ Praca w KP4.27aib (5latki)-poszerzanie wiedzy ogólnej budowanie wypowiedzi/ Praca w KP4.30aib(6latki)- uzupełnianie ilustracji, czytanie zdań z poznanych liter.
➢ Wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej pt. „Uczta u motylków”
➢ Blok o emocjach : akceptacja.

28.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Kocham Cię, Mamo! Kocham Cię, Tato!”

1. „Chcę być jak Mama, chcę być jak Tata”- zabawa z elementami pokazywania.

2. „Co robimy razem?”- rozmowa na temat sposobów spędzania czasu z rodziną .

3. „Kocham Cię, Mamo! Kocham Cię, Tato!”- prace plastyczne.

4. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa przy piosence

27.05. 2020r. Księżyce

Temat: Zrobię portret taty
1.Rysunek dla mamy- - utrwalenie słów piosenki
2. „Zabawy z piłką” – zabawa kształtująca prawidłową postawę ciała.
3.„Zrobię portret dla taty”– rozmowa na temat święta taty doświadczeń dzieci i opowiadania „Portret taty Renaty Piątkowskiej. Kształtowane poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
4. „Opaski indiańskie” – praca z W.51-52 – wykonanie prezentu dla taty. Kształtowanie sprawności manualnej.
5.„Pobawmy się w Indian” – zabawa według własnej wyobraźni i inwencji.

29.05.2020r. Motylki

Temat dnia: „Czego życzyć rodzicom z okazji ich święta?”

1. Kończenie zdań- zabawa ze słowem

2. „Gdzie jest mama?”- zabawa dydaktyczna, doskonalenie pamięci wzrokowej

3. Utrwalenie piosenki „Misiowa hulajnoga” oraz nazw aktualnego miesiąca, dni tygodnia i pór roku

4. „Moi rodzice”- karta pracy, ćwiczenia grafomotoryczne

5. „Mama i tata w domu ” - zabawa naśladowcza pantomimiczna

28.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Uśmiechy dla mamy!
1. „Dokąd pójdę na spacer z mamą? – zabawa ilustracyjna.
2. „Wianki z kwiatów” – układanie konsekwentnych serii.
3. „Portret mojej mamy” – zabawa utrwalająca umiejętność układania konsekwentnych serii, praca z KP4 s. 21.
4. „Podróż z mamą” – zabawa ruchowo - naśladowcza.
5. „Laurka dla mamy” – praca plastyczna.

27.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Nietypowe rodziny”
➢ Analiza fragmentu bajki Katarzyny Kotowskiej pt. „Jeż”
➢ „Moja rodzina”- zajęcia dydaktyczne doskonalące umiejętności przeliczania, poszerzanie słownika dzieci.
➢ Praca w KP4.24a(5latki)- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i przeliczania/KP4.27a ib(6latki)-czytanie zdań, rysowanie po śladzie.
➢ „Dom to…”- zabawa w skojarzenia
➢ Słuchanie piosenki pt. „Moja wesoła rodzina”

29.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Mamo, Tato, to dla Was!
1. „Rodzice mają dużo zajęć” – zabawa dydaktyczna.
2. „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?” - quiz.
3. „Korale dla mamy” – zabawa manualna w kartach A3 nr 14.
4. „Co miłego mam dla mamy” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „Portret rodzinny” – praca plastyczna.

28.05.2020r. Księżyce

Temat: Czego życzyć rodzicom z okazji ich święta?
1 „Czego życzyć rodzicom z okazji ich święta?.- układanie życzeń. Kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania odpowiedzi
2.„Życzenia dla rodziców?” – nauka wiersza na pamięć
3.Kończenie zdań – zabawa ze słowem. Kształcenie u dzieci umiejętności logicznego dobierania słów
4. Zabawy ruchowe z dzieciństwa mamuś i tatusiów-
5. Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych

27.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Moja rodzina".
1. "Krasnal z ciocią" - słuchanie wiersza D.Gellner, podawanie nazw czlonków rodziny.
2. "Kto jest z nami w rodzinie?" - zauważenie fizycznych podobieństw, klasyfikacja ze względu na wspolną cechę.
3. "Narysuj Mamę, narysuj Tatę" - rysowanie postaci, rozwijanie zdolności manualnych.
4. "Piłka" - zabawa ruchowa z elementem chwytu i ćwiczenia mięśni brzucha.

29.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Zawody moich Rodziców ".
1. "Zawody"-zabawa dydaktyczna, wskazywanie, czym zajmują się rodzice w
swojej pracy.
2. "Tulipany" - konstruowanie według wzoru z wykorzystaniem W.36.
3. "Porządki"- ćwiczenia wielu grup mięśniowych.
4. "Ścieżka sensoryczna" - uwrażliwienie zmysłu dotyku, doskonalenie koordynacji ruchowej.

28.05.2020r. Niezapominajki

Temat dnia: "Pomagam Mamie i Tacie".
1. "Co to za przedmioty?" - zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach, rozwiązywanie zagadek literackich.
2. Praca z KP2.32 - zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach, usprawnianie czynności manualnych.
3. "Po ścieżce" - zabawa ruchowa z elementem
podskoku.
4. "Tulipany" - rozpoznawanie i podawanie nazw części rośliny.

27.05.2020r. Biedronki

Temat dnia: Zobacz, mamo!
1. „Co można ofiarować rodzicom? – rozmowa kierowana.
2. „Zobacz mamo” – słuchanie opowiadania M. Ledwoń i rozmowa na jego postawie.
3. „Co by było, gdyby…” – zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań.
4. „Rabatki dla mamy” – zabawa grafomotoryczna - praca w KP4 s.20.
5. „Zbieramy kwiaty dla mamy” - zabawa orientacyjno-porządkowa.
6. „To lubię robić z moją mamą!” – rysowanie obrazków na określony temat.

29.05.2020r. Słoneczniki

Temat:" Dom to moja rodzina"

1. Zabawa dydaktyczna „Zawody” .

2. "Rodzinka" - zabawa paluszkowa.

3. Zestaw zabaw ruchowych. Wg wskazówek Pipi Pończoszniczki.

 

 

28.05.2020r. Rybki

1. Zabawa "Rodzina"- rozmowa kierowana o rodzinie,  poszerzanie słownika czyn­nego dzieci. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.
2. Uzupełnianie kart pracy- KP4.27a /b - rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania prostych wyrazów; rozwijanie  koordynacji  wzrokowo-ruchowej i umiejętności grafomotorycznych,  doskonalenie sprawności małej motoryki.
3. Zabawa w skojarzenia
- „Dom to…”- poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem „dom”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
4. Zabawy muzyczne ze śpiewem- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni i wrażliwości muzycznej. 
 
 


Katecheza 18 – 22.05-29.05.2020

Grupa 3-4 latki

Zrozumienie prawdy o tym, że są miejsca, w których cisza jest ważna.

Wychowanie do umiejętności zachowania ciszy w określonych sytuacjach.

Temat: Cisza jest ważna.

Zapraszam do poznania miejsc,  w których cisza jest ważna.

1. Modlitwa w ciszy.

2. Kiedy zachowujemy ciszę? – prezentacja ilustracji, rozmowa kierowana.

3. Opowiadanie – „Dlaczego na cmentarzu zachowujemy ciszę?” –pytania do opowiadania.

4. Zagadka.

5. Zadanie do wykonania –obrazek do pokolorowania, nauka modlitwy „Aniele Boży”.

Grupa 5-6 latki

Poznanie prawdy,  że Jezus posłał Ducha Pocieszyciela.

Kształtowanie postawy radości z obecności Ducha Świętego.

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

Zaproszenie do poznania obecności Ducha Świętego pośród nas.

1. Wprowadzenie w temat – trudne doświadczenie rozstania.

2. Zmartwychwstały Jezus i uczniowie – pogadanka  z pokazem ilustracji.

3.Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego.

4. Fragment Pisma Świętego i pokaz ilustracji  - Dz 2,1-4a –pytania do tekstu.

5. Wyjaśnienie kim jest Duch Święty, symbole Ducha Świętego.

6. Modlitwa: pieśń do Ducha Świętego.

7. Praca plastyczna  - kolorowanie obrazka „Zesłanie Ducha Świętego”, wykonanie symbolu Ducha Świętego  - gołębicy.

DLA RODZICA

Okruch mądrości:

1. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi”.

                                                           Święty Jan  Paweł II

2. „Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki”                   

                                                           Autor nieznany

 

29.05.2020r. Rybki

1. Ćwiczenia gimnastyczne -rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
2. „Moja rodzina”, "Drzewo genealogiczne" –twórcza praca plastyczna. Rozwijanie motoryki małej, prawidłowego chwytu pisarskiego, koordynacji wzrokowo-ruchowej .

3. "Moja Rodzina"- rozwijanie kompetencji językowych.

28.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy : „Aktywnie , rodzinnie , zdrowo’’

1 .Zabawy oddechowe – przenoszenie papierowych  serduszek  do pudełek za pomocą słomek, usprawnianie aparatu mowy.

2.Kartki z kalendarza –prezentacja kalendarza, przyswajanie pojęć związanych z rytmiczną organizacją czasu (pory roku,  dni tygodnia ) uświadomienie celebrowania świąt z rodziną

Zabawa orientacyjno-porządkowa,, Rano, południe, wieczór’’.

3.Prezentacja portretów z emocjami .Kształtowanie umiejętności  wnioskowania na podstawie  portretów.

4.  Wiosenne ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy - język, wargi, żuchwę. Zgadnij, co powiedziałam?: zabawa kształcąca słuch fonemowy.

27.05.2020r. Rybki

 Temat :"SIOSTRA I BRAT" 

"Zabiorę brata na koniec świata" – nauka słów piosenki. „Maskotki” – twórcza praca plastyczna. Rozwijanie motoryki małej. ruchowej.
Zabawy muzyczno-ruchowe do poznanych piosenek – doskonalenie umiejętności
wyrażania muzyki ruchem, rozwijanie sprawności motorycznej. „Fotografia”
Praca z KP4.26a – doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania prostych wyrazów, rozwijanie
koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych.
Praca z KP4.26b – doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji i wypowiadania
się na temat ich przyczyn, rozwijanie umiejętności kontynowania

29.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy : „Aktywnie , rodzinnie , zdrowo’’

1.,,Zegar szczęśliwych godzin’’- opracowanie graficznej prezentacji aktywnych form wypoczynku  z rodziną

2 . Ćwiczenia logorytmiczne  ,,Rób to, o czym mówi wiersz. Doskonalenie słuchu i koncentracji.

3.Zabawy dydaktyczne  – utrwalanie  znajomości  figur geometrycznych i doskonalenie umiejętności matematycznych . Układanie  kompozycji i rozwijanie  wyobraźni przestrzennej.

4 Nauka słów i melodii piosenki pt. ,,Moja rodzina’’ Doskonalenie  umiejętności wokalnych. Zabawa ilustrowana

5. Rysowanie pajacyka  do wiersza  M. Platy ,,Pajacyk’’

28.05.2020r. Słoneczniki

Temat: "Pomagam mamie i tacie"

1.  Rozmowa z dziećmi na temat „Jak dzieci mogą pomagać mamie”. Porządki w domu- dzieci robią porządki w wyznaczonych miejscach przez rodzica.

2. Co to za przedmioty?" -odgadywanie zagadek słownych, przyporządkowywanie do ilustracji.

3. Kolorowanie wybranego przedmiotu służącego do utrzymania porządku w domu .

4. Zabawa ruchowa „Omiń kałużę”

27.05.2020r. Słoneczniki

Temat: " "Moja rodzina"

1. Zabawa naśladowcza pantomimiczna- "Czynności domowe mamy i taty".

2. "Sprzęt domowy"- oglądanie na ilustracjach rzeczy do codziennych prac domowych, dzielnie na sylaby.

3. „Moja mama i mój tata” – rysowanie i kolorowanie postaci mamy i taty.

4. "Piłka"- zabawa ruchowa z piłką.

29.05.2020r. Kotki

Temat: Serce na dłoni.
1. „Co oznacza słowo miłość?”- rysowanie lub zapisywanie skojarzeń ze słowem miłość.
2. Doniczkowe kwiatki”- doskonalenie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.
3. Praca z Karta pracy - doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, odwzorowywanie.
4. „Czerwony jak serce” - zabawa ruchowo- językowa.

28.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Z rodziną najlepiej”
1. „Piknik z rodziną”- wypowiedzi na dany temat
2. „Przygoda na pikniku”- zabawa matematyczna
3. „Co słychać w domu?- zagadki słuchowe
4. Praca w KP4.26a ib(6latki)- rozpoznawanie emocji, kontynuowanie rytmów.
5. „Maskotki”- praca plastyczna

27.05.2020r. Gwiazdki

Temat kompleksowy: Aktywnie , rodzinnie ,zdrowo’’

1.,,Symetryczne wzory’’ – doskonalenie, spostrzegawczości wzrokowej i orientacji na kartce podczas odtwarzania symetrycznych wzorów wg możliwości dzieci

2,,.Mamodaj ,,-wysłuchanie wiersza M. Przewoźnika, wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania treści, uświadomienie potrzeby wyrabiania samodzielności i umiejętności kulturalnego zwracania się o pomoc

3. Zabawa ,,Co byś zrobił/a, gdybyś..- doskonalenie zdolności wykorzystywania rożnych strategii radzenia sobie w sytuacjach społecznych

4.  „Pomocna dłoń” – zabawa plastyczna. Utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań .Rozwijanie ekspresji twórczej .Zabawy ruchowe przy muzyce-  Dźwięki wysokie i niskie.

29.05.2020r. Słoneczka

Temat: „Serce na dłoni”
1. „Co oznacza słowo miłość?”- wnioskowanie o temacie na bazie zdjęć, rysowanie skojarzeń ze słowem miłość.
2. „Kocham swoją rodzinę, ponieważ…”- tworzenie słoika z serduszkami, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji.
3. Praca w KP4.24b(5latki)- doskonalenie zdolności grafomotorycznych./Kp4.28a(6latki)- kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw członków rodziny.
4. Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…- zabawa ruchowa.
5. „Moja rodzina za 20a lat”- praca plastyczna. Malowanie rodziny w przyszłości.

28.05.2020r. Kotki

Temat: NIETYPOWE RODZINY.
1.„Jeż”- praca z fragmentem książki K. Kotowskiej. Doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na temat utworu.
2. Praca z KP4.24a- doskonalenie zdolności grafomotorycznych i przeliczania.
3. „Zdrobnienia i zgrubienia”- zabawa językowa. IV.2
4. „Pomagam mojej mamie” – zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny.

27.05.2020r. Kotki

Temat: Moi rodzice.

1. .,,Moja mama ma zmartwienie”- praca z wierszem Danuty Wawiłow.

2. ,,Moi rodzice za dwadzieścia lat”- zabawa plastyczna, rysowanie obrazu rodziny w przyszłości.

3.„Moi  rodzice to superbohaterowie, ponieważ..”. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnej rodziny.

4. ,,Kocham mamę i tatę”- zajęcia o emocjach, ćwiczenie logicznego myślenia.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.