^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

O przedszkolu

Nasza placówka jest jedną z najstarszych istniejących w mieście. Tradycja przedszkola sięga 60 lat. Początki istnienia wiążą się z Powiatowym Zarządem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, przy którym przedszkole istniało  jako Państwowe Przedszkole Nr 4. W późniejszych latach zlokalizowane było przy Wydziale Oświaty na ul. Marcelego Nawotki (obecnie ul. Zielony Rynek). Początkowo istniały 2 oddziały. Z chwilą przeniesienia Wydziału Oświaty na ul. Sądową liczba oddziałów zwiększyła się do trzech ale siedziba przedszkola pozostała na ul. Zielony Rynek. Dopiero w 1992 r. przedszkole przeniesiono na ul. A. Zawadzkiego obecnie, w wyniku zmian w nazewnictwie, ul. Z. Krasińskiego . Od tej chwili przedszkole funkcjonuje jako Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4.

Na przestrzeni lat funkcję dyrektora placówki pełniły:

-          p. Głodowicz

-          p. Wilamowicz

-          p. Alicja Smolińska

-          p. Krystyna Imiołek

-          p. Barbara Wirgowska

      -         p. Longina Fabisiak

      -     p. Hanna Kasztelan

      -      p. Agnieszka Przytulska-Chyl

We wrześniu 2004 r. doszło do połączenia sąsiadujących ze sobą MPS nr 4 oraz  MPS nr 5 w jedną placówkę - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie.

Obecnie jesteśmy jedną z czterech samodzielnych placówek oświatowych w naszym mieście ale trzeba nadmienić, że jako jedyni funkcjonujemy z grupami o charakterze integracyjnym. Grypy  integracyjne powstały w 2003 roku z inicjatywy grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz Dyrektora przedszkola. Wpływ na zaistnienie tych specyficznych oddziałów miał szacunek do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci oraz zatrudnianie wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.