^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

25.06.2020r. Rybki

1. „Mój przyjaciel” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia.
2. „Drzewko szczęścia” – rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-rucho­wej, doskonalenie sprawności motoryki małej.
3. Praca z KP4.46a/b – rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania pro­stych wyrazów i zdań, doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie umiejętności rozpoznawania li­ter i czytania prostych wyrazów i zdań.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.