^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

16.06.2020r. Rybki

Temat dzienny:Burza.
- "Burza"- wiersz /autor M.Przewoźniak/- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.
- „Skąd się bierze burza? – eksperyment. Rozwijanie zainteresowań przyrodni­czych, rozwijanie sprawności ruchowej.
- Praca z KP4.39b – rozwijanie wyobraźni, rozwijanie sprawności grafomotorycz­nej, motoryki małej, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Copyright © 2013. - 2015 - MPS Nr 4 Mława Rights Reserved.